Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  22

  Предмет: РО-58/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-1/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-65/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-15/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба л.м
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: КПОВ-2/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-40/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-18/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-94/17

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-10/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-1/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  26.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ВПП1-14/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  26.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-34/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-67/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  27.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-2/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  28.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РОПОВ-1/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  28.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-21/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-13/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.01.2021, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-9/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-41/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-12/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-23/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-14/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: П2-15/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  2

  Предмет: К-81/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП1-21/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-120/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  2

  Предмет: ВПП1-11/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба л.м
  02.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-16/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-20/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П2-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-54/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-290/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 09:10
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-373/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 09:20
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-2/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-23/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 09:40
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-219/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 09:50
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-364/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-27/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 10:10
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 10:20
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-3/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-4/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 10:40
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 10:50
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-18/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-2/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 11:10
 • Февруари
  5

  Предмет: К-67/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  05.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  5

  Предмет: ВПП2-17/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  05.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  08.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ВПП1-7/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  08.02.2021, во 13:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ВПП1-13/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  08.02.2021, во 14:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-87/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  09.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  9

  Предмет: П1-13/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  09.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  9

  Предмет: К-9/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  09.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  9

  Предмет: МАЛВП-27/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  09.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-30/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  10.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-21/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-19/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  10

  Предмет: П1-15/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: К-103/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  10.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП1-37/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 10
  10.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ВПП1-5/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ВПП1-15/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ПЛ1-П-4/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  15

  Предмет: ПЛ1-П-6/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  15

  Предмет: ВПП1-18/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  15

  Предмет: П1-30/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  16

  Предмет: П1-37/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  16.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  16

  Предмет: МАЛВП-5/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  16.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  16

  Предмет: РО-32/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  16.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  16

  Предмет: РО-33/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  16.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  16

  Предмет: РО-38/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  16.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  17

  Предмет: РО-72/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  17.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  17

  Предмет: РО-73/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  17.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  17

  Предмет: РО-74/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  17.02.2021, во 11:00
 • Февруари
  17

  Предмет: РО-75/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 113
  17.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  17

  Предмет: РО-71/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  17.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ВПП1-10/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  17.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ВПП1-19/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  17.02.2021, во 13:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-117/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП1-39/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.02.2021, во 13:30
 • Февруари
  23

  Предмет: МАЛВП-35/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  23.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П2-27/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  23.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П3-1/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  24.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: К-96/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.02.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: П1-22/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-12/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-23/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 14:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-14/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 14:30
 • Март
  2

  Предмет: П1-26/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.03.2021, во 10:00