Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  27

  Предмет: К-17/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: П1-44/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-5/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-10/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-9/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-9/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-28/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: П2-16/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  27.05.2019, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-33/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-35/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  27.05.2019, во 13:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-48/17

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-12/2019

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  30.05.2019, во 14:00
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП1-7/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 09:00
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП1-29/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба л.м
  31.05.2019, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ЗАВ-12/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  04.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: П1-33/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  04.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  04.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: П2-24/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  04.06.2019, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: П2-19/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  04.06.2019, во 14:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-41/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-11/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-40/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-40/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-48/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-43/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-45/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-42/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 13:00
 • Јуни
  6

  Предмет: П2-3/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.06.2019, во 13:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  07.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  10

  Предмет: П4-3/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  10.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: ПЛ1-П-27/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  11.06.2019, во 11:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПЛ1-П-24/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  24.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПЛ1-П-25/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  24.06.2019, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: К-21/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.07.2019, во 09:30