Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-22/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: П3-2/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-32/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2,
  14.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-32/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-30/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  14.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-129/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  14.11.2018, во 10:40
 • Ноември
  14

  Предмет: П1-33/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  14.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-31/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  14.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ВПП1-45/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-27/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-143/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-144/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-46/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-120/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-114/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Р-145/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Р-146/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-147/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-148/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-149/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-150/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ-1-25/12

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-9/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-151/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-152/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  19.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ВПП-5/13

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-63/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПЛ1-П-12/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-74/2013

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: П4-9/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  21

  Предмет: РО-50/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  21.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ВПП1-46/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: П1-34/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: П4-5/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  26.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-145/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-146/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-147/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-148/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-149/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-150/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 09:50
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-151/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-20/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-152/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.11.2018, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-29/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-30/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.11.2018, во 09:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-142/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.11.2018, во 09:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-153/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.11.2018, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-О-37/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.11.2018, во 09:50
 • Декември
  3

  Предмет: П3-1/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  03.12.2018, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-35/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.12.2018, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-40/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  05.12.2018, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-45/17

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  11.12.2018, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: П1-35/17

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  24.12.2018, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-67/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  03.04.2019, во 10:00