Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  24

  Предмет: П4-6/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-21/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-39/2019

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-50/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-44/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-65/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-60/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-22/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  29.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-58/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-56/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  30.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: К-55/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  30.01.2020, во 10:45
 • Февруари
  3

  Предмет: П2-34/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.02.2020, во 01:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П2-28/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-37/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  04.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  04.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-34/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  04.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  04.02.2020, во 10:40
 • Февруари
  4

  Предмет: ПРК-С-148/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  04.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-38/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  05.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-37/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  05.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-32/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  05.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-33/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  05.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-199/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-207/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-208/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 09:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-209/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-211/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-212/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 09:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-213/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-214/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-215/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-160/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-161/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-О-26/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Р-73/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-45/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-195/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  06.02.2020, во 10:35
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-9/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  07.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: П3-2/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  07.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-217/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 09:35
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-216/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 09:35
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-206/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-205/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-204/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 09:55
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-203/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-202/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 10:05
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-201/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-200/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-199/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-198/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 10:25
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-197/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  11

  Предмет: ПРК-С-196/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.02.2020, во 10:35
 • Февруари
  13

  Предмет: КС-КР-14/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  13.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  13

  Предмет: К-55/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  13.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-71/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  13.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  13

  Предмет: КПОВ-2/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  13.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: КПОВ-2/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  13.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  13

  Предмет: К-62/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  13.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  13

  Предмет: К-28/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  13.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  18

  Предмет: К-3/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  18.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-5/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  18.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: К-13/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  18.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: К-19/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  18.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  18

  Предмет: К-21/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  18.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-9/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  18.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-222/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-221/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 09:35
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-220/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-219/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-218/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-1/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 09:55
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-227/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-228/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 10:05
 • Февруари
  20

  Предмет: ПРК-С-229/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-52/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-51/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-О-35/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  25.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-О-36/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  25.02.2020, во 09:35
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-О-37/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  25.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-О-38/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  25.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-223/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  25.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-224/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  25.02.2020, во 09:55
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-225/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  25.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПРК-С-226/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  25.02.2020, во 10:05