Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: П2-12/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  17.09.2019, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-28/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: П2-2/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: П4-3/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.09.2019, во 13:30
 • Септември
  24

  Предмет: РО-9/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  24.09.2019, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: МАЛВП-21/2019

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  26.09.2019, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-15/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  01.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-14/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  01.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-17/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  01.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-16/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  01.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-18/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  01.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-19/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  01.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-20/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  01.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-9/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 12:00