Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  19

  Предмет: ВПП2-4/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  19.07.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-7/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  20.08.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-11/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  20.08.2024, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: К-62/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  20.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: К-66/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-63/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: К-8/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  21.08.2024, во 13:30
 • Август
  21

  Предмет: К-7/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  21.08.2024, во 14:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-2/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-2/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-8/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: П2-8/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-1/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-1/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-48/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-23/2022

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-31/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 13:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-30/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 13:30
 • Август
  26

  Предмет: К-36/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  26.08.2024, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-10/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-18/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  26.08.2024, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: К-67/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-13/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  27.08.2024, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-346/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-11/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-24/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-46/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-7/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-27/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-4/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-2/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-50/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-64/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-30/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-61/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-89/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 12:15
 • Септември
  4

  Предмет: П2-32/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-27/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.09.2024, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-28/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.09.2024, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-5/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-30/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-11/2024

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-12/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-32/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-20/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-3/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  12.09.2024, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-28/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  16.09.2024, во 09:45
 • Септември
  16

  Предмет: К-36/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  16.09.2024, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-9/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  14.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-24/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  14.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: МАЛВП-13/2024

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  17.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-61/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  17.10.2024, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-3/2024

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-5/2024

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-2/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-62/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-91/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-349/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 10:10
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-3/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 10:20
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-6/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-О-5/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 10:50
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-62/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-Ј-58/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  24.10.2024, во 11:20
 • Октомври
  28

  Предмет: К-14/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  28.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-13/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  28.10.2024, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-47/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  28.10.2024, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-8/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  29.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: МАЛВП-11/2024

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  29.10.2024, во 11:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-29/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  31.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-20/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  31.10.2024, во 12:00