Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-2/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 09:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-3/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 09:05
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-6/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 09:05
 • Март
  19

  Предмет: К-3/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 09:20
 • Март
  19

  Предмет: П1-22/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  19.03.2018, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: К-4/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 09:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-123/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-11/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 10:20
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-31/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-4/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 10:35
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-5/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 10:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.03.2018, во 10:50
 • Март
  19

  Предмет: ВПП2-6/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  19.03.2018, во 13:00
 • Март
  20

  Предмет: ВПП2-5/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  20.03.2018, во 08:30
 • Март
  20

  Предмет: ПЛ1-П-5/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  20.03.2018, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: ПЛ1-П-13/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  20.03.2018, во 12:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-38/2017

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  21.03.2018, во 08:30
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-П-2/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  21.03.2018, во 11:00
 • Март
  22

  Предмет: ВПП1-7/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  22.03.2018, во 08:30
 • Март
  22

  Предмет: ВПП1-8/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  22.03.2018, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  22.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: РО-58/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  23.03.2018, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: ВПП1-36/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  23.03.2018, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: К-7/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-6/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: П1-59/16

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-89/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП1-5/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  26.03.2018, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: К-9/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.03.2018, во 11:00
 • Март
  26

  Предмет: ВПП1-3/17

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  26.03.2018, во 13:00
 • Март
  27

  Предмет: ПЛ1-П-3/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  27.03.2018, во 08:30
 • Март
  27

  Предмет: ПЛ1-П-1/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  27.03.2018, во 11:00
 • Март
  28

  Предмет: П1-35/17

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  28.03.2018, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: ВПП1-9/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  28.03.2018, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: П1-48/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба л.м
  29.03.2018, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: К-4/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  02.04.2018, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ВПП1-2/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  02.04.2018, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: П2-18/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  03.04.2018, во 09:00
 • Април
  10

  Предмет: П1-42/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  10.04.2018, во 08:30
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-Р-20/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: П2-20/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  11.04.2018, во 09:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-21/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:05
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-22/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:10
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-Ј-5/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:20
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-О-11/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:25
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-О-10/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:30
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-23/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:40
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-О-14/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:45
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-10/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 09:50
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-О-18/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-О-9/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  11.04.2018, во 10:05
 • Април
  13

  Предмет: П1-46/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  13.04.2018, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-51/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  16.04.2018, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: П1-49/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  17.04.2018, во 09:00
 • Април
  17

  Предмет: ВПП1-3/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  17.04.2018, во 11:30
 • Април
  18

  Предмет: П1-34/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  18.04.2018, во 08:30
 • Април
  18

  Предмет: РО-2/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  18.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-33/15

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-3/15

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-4/15

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: ВПП1-11/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  23.04.2018, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ВПП-5/13

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  24.04.2018, во 08:30
 • Април
  24

  Предмет: ВПП1-6/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  24.04.2018, во 11:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-6/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  25.04.2018, во 11:00
 • Април
  26

  Предмет: П2-4/18

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  26.04.2018, во 08:30
 • Мај
  4

  Предмет: МАЛВП-6/2017

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  04.05.2018, во 11:00
 • Мај
  7

  Предмет: МАЛВП-20/2017

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба 3
  07.05.2018, во 09:00
 • Мај
  11

  Предмет: ВПП1-28/17

  Судија Ангел Пехчевски, Судница Соба л.м
  11.05.2018, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-45/17

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  11.12.2018, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: П1-35/17

  Судија Ленка Симевска, Судница Соба 5
  24.12.2018, во 09:00