Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-163/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 08:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-158/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 08:50
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-158/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 08:50
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-154/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 08:55
 • Mars
  4

  Lënda: П1-23/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-О-64/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:10
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-Ј-39/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:10
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-Ј-41/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:15
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-Ј-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:20
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-Ј-38/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:25
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-32/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-137/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-144/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 09:50
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-271/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-458/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:05
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-400/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:10
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-260/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:20
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-255/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:25
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-410/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-Ј-7/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:35
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-244/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:40
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-263/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-398/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 10:50
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-Ј-40/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-145/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:10
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-Ј-10/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:20
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-259/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:25
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-275/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-274/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:35
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-273/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:40
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-250/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-251/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 11:50
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-270/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  04.03.2024, во 11:55
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-138/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 12:00
 • Mars
  4

  Lënda: П1-27/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 12:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-О-48/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 12:05
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-224/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.03.2024, во 12:10
 • Mars
  5

  Lënda: РО-27/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Mars
  5

  Lënda: РО-58/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 10:30
 • Mars
  5

  Lënda: РО-33/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 11:00
 • Mars
  5

  Lënda: РО-62/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-О-84/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 13:00
 • Mars
  5

  Lënda: ПРК-О-83/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 13:30
 • Mars
  5

  Lënda: РО-57/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 14:00
 • Mars
  5

  Lënda: РО-59/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 14:10
 • Mars
  5

  Lënda: РО-58/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 14:20
 • Mars
  5

  Lënda: РО-60/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 14:30
 • Mars
  6

  Lënda: П1-22/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  06.03.2024, во 08:30
 • Mars
  6

  Lënda: ВПП1-2/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  06.03.2024, во 09:30
 • Mars
  6

  Lënda: ВПП1-2/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  06.03.2024, во 09:30
 • Mars
  6

  Lënda: ВПП1-38/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  06.03.2024, во 11:00
 • Mars
  6

  Lënda: ВПП1-35/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  06.03.2024, во 11:30
 • Mars
  6

  Lënda: П1-3/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  06.03.2024, во 12:00
 • Mars
  7

  Lënda: П2-31/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.03.2024, во 10:00
 • Mars
  7

  Lënda: П2-15/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.03.2024, во 10:30
 • Mars
  7

  Lënda: П2-15/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.03.2024, во 10:30
 • Mars
  7

  Lënda: П2-33/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.03.2024, во 11:00
 • Mars
  7

  Lënda: МАЛВП-21/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Mars
  7

  Lënda: П2-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.03.2024, во 13:30
 • Mars
  12

  Lënda: П1-25/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.03.2024, во 09:00
 • Mars
  12

  Lënda: К-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.03.2024, во 10:00
 • Mars
  12

  Lënda: П1-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.03.2024, во 10:30
 • Mars
  12

  Lënda: К-111/20

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.03.2024, во 12:30
 • Mars
  13

  Lënda: МАЛВП-18/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.03.2024, во 10:00
 • Mars
  13

  Lënda: МАЛВП-16/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.03.2024, во 11:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-314/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 10:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-315/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 10:10
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-316/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 10:20
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-317/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 10:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-318/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 10:40
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-319/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 10:50
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-320/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 11:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-321/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 11:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-322/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 11:20
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-323/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 11:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-324/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 11:40
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-325/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 11:50
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-326/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 12:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-327/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 12:10
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-328/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 12:20
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-329/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 12:30
 • Mars
  14

  Lënda: МАЛВП-7/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.03.2024, во 13:30
 • Mars
  15

  Lënda: П4-3/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.03.2024, во 09:00
 • Mars
  15

  Lënda: РО-40/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.03.2024, во 10:00
 • Mars
  15

  Lënda: РО-41/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.03.2024, во 10:30
 • Mars
  15

  Lënda: РО-42/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.03.2024, во 10:40
 • Mars
  15

  Lënda: РО-45/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.03.2024, во 10:50
 • Mars
  15

  Lënda: РО-44/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.03.2024, во 11:00
 • Mars
  15

  Lënda: П1-28/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.03.2024, во 11:00
 • Mars
  15

  Lënda: РО-34/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.03.2024, во 11:10
 • Mars
  15

  Lënda: РО-21/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.03.2024, во 11:20
 • Mars
  15

  Lënda: П1-2/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.03.2024, во 12:00
 • Mars
  15

  Lënda: ВПП1-37/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.03.2024, во 12:30
 • Mars
  19

  Lënda: ВПП1-39/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.03.2024, во 08:30
 • Mars
  19

  Lënda: ВПП1-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.03.2024, во 10:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-330/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 10:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-331/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 10:10
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-332/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 10:20
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-333/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 10:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-334/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 10:40
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-335/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 10:50
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-336/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 11:00
 • Mars
  19

  Lënda: П1-21/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  19.03.2024, во 11:00
 • Mars
  19

  Lënda: П1-28/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.03.2024, во 11:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-337/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 11:10
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-338/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 11:20
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-339/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 11:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-340/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 11:40
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-341/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 11:50
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-342/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 12:00
 • Mars
  19

  Lënda: П1-2/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.03.2024, во 12:00
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-343/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 12:10
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-344/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 12:20
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-345/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 12:30
 • Mars
  19

  Lënda: ПРК-С-346/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 12:40
 • Mars
  19

  Lënda: К-13/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.03.2024, во 13:30
 • Mars
  20

  Lënda: К-5/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.03.2024, во 10:00
 • Mars
  20

  Lënda: К-6/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.03.2024, во 11:00
 • Mars
  20

  Lënda: МАЛВП-6/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.03.2024, во 14:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-О-79/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.03.2024, во 10:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-О-80/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.03.2024, во 10:20
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-О-81/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.03.2024, во 10:40
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-О-82/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.03.2024, во 11:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-О-85/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.03.2024, во 11:20
 • Mars
  21

  Lënda: К-21/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.03.2024, во 13:00
 • Mars
  22

  Lënda: П1-19/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.03.2024, во 09:00
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-О-4/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 10:30
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-Ј-5/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 10:50
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-Ј-10/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 11:05
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-Ј-9/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 11:15
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-Ј-7/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 11:25
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-46/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 11:30
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-47/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 11:40
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-49/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 11:50
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-52/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 11:55
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-53/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 12:00
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-54/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 12:05
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-55/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 12:10
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-58/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 12:15
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-59/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 12:20
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-60/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 12:25
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-Ј-12/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.03.2024, во 12:30
 • Mars
  22

  Lënda: ВПП1-34/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.03.2024, во 12:30
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-О-11/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.03.2024, во 12:35
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-О-10/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.03.2024, во 12:40
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-О-8/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.03.2024, во 12:45
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-О-7/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.03.2024, во 12:50
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-О-6/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.03.2024, во 12:55
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-48/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.03.2024, во 22:45
 • Mars
  26

  Lënda: П1-19/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.03.2024, во 09:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-254/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-42/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:05
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-40/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:10
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-39/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:15
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-37/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:20
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-36/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:25
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-32/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:30
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-31/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:40
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-29/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:45
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-26/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 09:50
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-21/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-5/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: П1-17/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба л.м
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: П1-17/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба л.м
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-52/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 10:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-20/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 10:10
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-19/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 10:20
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-53/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 10:25
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-18/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 10:30
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-54/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 10:40
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-55/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 11:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-16/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 11:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-13/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 11:10
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-11/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 11:20
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-57/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 11:25
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-8/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 11:30
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-6/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 11:40
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-58/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 11:40
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-С-1/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 12:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-59/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 12:00
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-61/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 12:25
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-62/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 12:40
 • Mars
  26

  Lënda: ПРК-Ј-63/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 13:00
 • Mars
  26

  Lënda: К-9/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.03.2024, во 13:30
 • Mars
  27

  Lënda: РО-54/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.03.2024, во 13:30
 • Mars
  27

  Lënda: РО-55/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.03.2024, во 13:40
 • Mars
  27

  Lënda: РО-56/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.03.2024, во 13:50
 • Mars
  27

  Lënda: РО-61/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.03.2024, во 14:00
 • Mars
  28

  Lënda: К-59/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.03.2024, во 10:00
 • Mars
  28

  Lënda: К-60/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.03.2024, во 11:30
 • Mars
  28

  Lënda: К-23/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.03.2024, во 13:30
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-192/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:00
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-76/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:05
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-356/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:10
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-О-18/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:15
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-102/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:20
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-180/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:25
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-303/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:30
 • Mars
  29

  Lënda: П1-33/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:30
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-283/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:35
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-282/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:40
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-231/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:45
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-117/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:50
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-12/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 09:55
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-70/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  29.03.2024, во 10:00
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-281/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:05
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-68/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:10
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-277/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:15
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-Ј-22/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:20
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-202/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:25
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-66/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:30
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-84/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:35
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-80/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:40
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-20/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:45
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-19/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:50
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-91/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 10:55
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-106/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:00
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-Ј-19/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:05
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-О-39/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:10
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-10/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:15
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-302/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:20
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-218/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:25
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-Ј-44/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:30
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-С-306/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:35
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-Ј-50/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:40
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-Ј-16/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:45
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-Ј-16/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:50
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-Ј-40/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 11:55
 • Mars
  29

  Lënda: ПРК-Ј-17/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.03.2024, во 12:00
 • Prill
  2

  Lënda: П1-10/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба л.м
  02.04.2024, во 09:00
 • Prill
  2

  Lënda: К-62/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.04.2024, во 10:00
 • Prill
  2

  Lënda: К-36/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.04.2024, во 13:00
 • Prill
  4

  Lënda: К-1/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.04.2024, во 10:00
 • Prill
  4

  Lënda: К-16/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.04.2024, во 11:00
 • Prill
  4

  Lënda: К-7/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.04.2024, во 13:30
 • Prill
  5

  Lënda: П1-15/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 09:00
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-201/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:00
 • Prill
  5

  Lënda: К-1/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.04.2024, во 10:00
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-98/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:05
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-104/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:10
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-97/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:15
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-204/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:20
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-Ј-13/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:25
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-63/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:30
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-68/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:35
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-66/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:40
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-67/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:45
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-64/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:50
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-65/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 10:55
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-69/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:00
 • Prill
  5

  Lënda: К-16/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.04.2024, во 11:00
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-О-13/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:05
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-О-12/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  05.04.2024, во 11:10
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-81/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:15
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-80/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:20
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-79/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:25
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-78/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:30
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-77/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:35
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-76/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:40
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-75/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:45
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-74/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:50
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-73/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 11:55
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-72/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:00
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-71/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:05
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-70/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:10
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-82/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:15
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-83/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  05.04.2024, во 12:20
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-84/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:25
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-85/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:30
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-86/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:35
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-87/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:40
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-88/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:45
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-89/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:50
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-90/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 12:55
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-91/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 13:00
 • Prill
  5

  Lënda: ПРК-С-92/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2024, во 13:05
 • Prill
  5

  Lënda: К-7/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.04.2024, во 13:30
 • Prill
  8

  Lënda: К-17/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.04.2024, во 12:30
 • Prill
  9

  Lënda: П1-16/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.04.2024, во 09:00
 • Prill
  9

  Lënda: К-11/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.04.2024, во 10:30
 • Prill
  9

  Lënda: К-8/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.04.2024, во 12:00
 • Prill
  9

  Lënda: К-36/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.04.2024, во 13:30
 • Prill
  11

  Lënda: МАЛВП-23/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.04.2024, во 10:00
 • Prill
  11

  Lënda: К-47/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.04.2024, во 14:00
 • Prill
  11

  Lënda: РО-64/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.04.2024, во 14:30
 • Prill
  12

  Lënda: П1-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.04.2024, во 09:30
 • Prill
  15

  Lënda: РО-68/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-43/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 10:30
 • Prill
  15

  Lënda: РО-67/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-70/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 12:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-71/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 12:30
 • Prill
  15

  Lënda: РО-72/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 13:00
 • Prill
  16

  Lënda: П1-12/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПЛ1-П-1/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-87/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-88/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 10:20
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-89/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 10:40
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-90/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-91/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 11:20
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-92/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 11:40
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-93/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 12:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-94/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 12:20
 • Prill
  19

  Lënda: К-5/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2024, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: К-47/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2024, во 13:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-24/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-20/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-22/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-23/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 11:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-24/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 11:30
 • Prill
  22

  Lënda: ВПП1-25/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  22.04.2024, во 11:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-25/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 12:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-26/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 12:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-33/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 13:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-33/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 13:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-46/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 14:00
 • Prill
  23

  Lënda: П2-1/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.04.2024, во 09:40
 • Prill
  23

  Lënda: К-59/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-25/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.04.2024, во 13:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-59/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2024, во 10:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-25/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2024, во 10:30
 • Prill
  24

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2024, во 12:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2024, во 13:00
 • Prill
  26

  Lënda: П1-14/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2024, во 10:00
 • Maj
  6

  Lënda: К-66/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.05.2024, во 10:00
 • Maj
  6

  Lënda: К-63/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.05.2024, во 12:00
 • Maj
  7

  Lënda: РО-30/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:00
 • Maj
  7

  Lënda: РО-15/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:00
 • Maj
  7

  Lënda: РО-44/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:30
 • Maj
  7

  Lënda: РО-45/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:40
 • Maj
  7

  Lënda: РО-46/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:50
 • Maj
  7

  Lënda: РО-1/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 12:00
 • Maj
  7

  Lënda: РО-48/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 14:00
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-27/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.05.2024, во 10:00
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-28/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.05.2024, во 11:00
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-31/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.05.2024, во 12:30
 • Maj
  13

  Lënda: К-62/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.05.2024, во 10:00
 • Maj
  13

  Lënda: К-67/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.05.2024, во 13:00
 • Maj
  14

  Lënda: МАЛВП-12/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.05.2024, во 12:00
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-347/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 10:00
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-348/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 10:25
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-349/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 10:40
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-350/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 10:50
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-351/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:00
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-352/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:10
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-353/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:20
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-354/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:30
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-355/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:40
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-356/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:50
 • Maj
  15

  Lënda: К-36/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 12:00
 • Maj
  15

  Lënda: К-19/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 13:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-2/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:10
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-4/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:15
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-7/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:20
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-9/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:25
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-12/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:30
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-14/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:35
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-15/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:40
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-17/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:45
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-22/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:50
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-23/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:55
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-24/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-25/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:10
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-27/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:15
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-28/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:20
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-30/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:25
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-33/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:30
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-38/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:35
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-34/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:35
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-35/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:40
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-38/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:45
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-41/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:50
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-43/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:55
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-44/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 12:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-45/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 12:10
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-50/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 12:15
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-51/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 12:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-2/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 10:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-64/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 10:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-65/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-66/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 11:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-67/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 11:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-68/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-98/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 12:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-2/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 12:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-99/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-4/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 13:20
 • Maj
  20

  Lënda: РО-16/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 14:00
 • Maj
  20

  Lënda: РО-17/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 14:20
 • Maj
  20

  Lënda: РО-63/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 14:30
 • Maj
  20

  Lënda: РО-18/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 14:40
 • Maj
  22

  Lënda: К-63/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.05.2024, во 10:00
 • Maj
  22

  Lënda: К-66/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Maj
  22

  Lënda: К-20/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-2/2024

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2024, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: К-61/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2024, во 12:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-2/2024

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 10:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-30/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 11:00
 • Maj
  28

  Lënda: К-61/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-22/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Maj
  29

  Lënda: П2-30/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: МАЛВП-32/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.05.2024, во 13:30
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-3/2024

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-5/2024

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-5/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-8/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-6/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-11/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 11:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-62/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-61/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-57/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-56/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-2/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-5/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-4/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 11:20
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  11

  Lënda: К-11/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  18

  Lënda: К-7/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  18

  Lënda: К-8/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  18

  Lënda: К-17/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 13:00