Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  16

  Предмет: ВПП2-4/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.08.2022, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: ЗАМ-С-3/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.08.2022, во 11:00
 • Август
  16

  Предмет: ЗАМ-С-5/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.08.2022, во 11:20
 • Август
  16

  Предмет: ЗАМ-С-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.08.2022, во 11:40
 • Август
  16

  Предмет: ЗАМ-С-7/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.08.2022, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ОДС-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 1
  26.08.2022, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 1
  26.08.2022, во 11:20
 • Август
  26

  Предмет: ОДС-1/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.08.2022, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-15/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба л.м
  26.08.2022, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-22/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  29.08.2022, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: РО-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  29.08.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-31/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-85/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-17/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 3
  02.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-5/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-46/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-44/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-10/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.09.2022, во 14:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-19/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: РО-20/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 3
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-15/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: РО-14/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 3
  07.09.2022, во 10:40
 • Септември
  7

  Предмет: РО-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-29/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-30/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 3
  12.09.2022, во 10:20
 • Септември
  12

  Предмет: РО-31/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.09.2022, во 10:40
 • Септември
  12

  Предмет: П1-19/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: П2-22/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-19/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.09.2022, во 11:40
 • Септември
  14

  Предмет: П2-7/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП1-5/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-6/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.09.2022, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: П4-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.09.2022, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.09.2022, во 12:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПЛ1-П-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.09.2022, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: П4-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.09.2022, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ВПП1-25/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.09.2022, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: П4-9/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  21.09.2022, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: П4-10/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  21.09.2022, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: П4-11/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  21.09.2022, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-80/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.09.2022, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.09.2022, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-9/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 1
  23.09.2022, во 09:50
 • Септември
  23

  Предмет: РО-7/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.09.2022, во 10:10
 • Септември
  23

  Предмет: РО-8/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 1
  23.09.2022, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: РО-3/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.09.2022, во 10:50
 • Септември
  23

  Предмет: РО-4/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.09.2022, во 11:10
 • Септември
  23

  Предмет: РО-84/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.09.2022, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: П2-5/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: П2-14/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.09.2022, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-28/2020

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-18/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: П1-5/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: П2-22/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  30.09.2022, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: П2-2/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  30.09.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-15/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-7/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-17/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-5/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.10.2022, во 12:30