Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  29

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  29.05.2023, во 08:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-38/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-47/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-51/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-43/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 10:45
 • Мај
  29

  Предмет: К-103/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: П1-16/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  29.05.2023, во 13:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-42/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 08:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-9/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 08:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-7/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 08:55
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-160/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 09:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-178/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 09:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-118/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: К-107/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: К-116/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  5

  Предмет: К-119/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  5

  Предмет: П1-11/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-14/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-40/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  05.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-40/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:25
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-22/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 1
  07.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:35
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-248/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 08:55
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-10/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  07.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:05
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-49/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-Ј-29/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-29/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 09:35
 • Јуни
  7

  Предмет: К-35/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: К-35/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-16/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  07.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-16/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  07.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-3/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  07.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ВПП1-8/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  09.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ВПП1-8/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  09.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-30/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  09.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-23/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-60/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  09.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-109/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  09.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП1-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП1-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  12

  Предмет: К-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-19/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П2-4/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  14.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-61/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: РО-17/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  14.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П5-2/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  14.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  16

  Предмет: РО-15/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П1-5/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-49/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  16.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  16

  Предмет: К-71/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  16.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-7/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-8/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П3-1/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-6/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-Ј-30/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  19.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-28/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-40/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  23

  Предмет: П1-2/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  23

  Предмет: РО-13/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  23

  Предмет: МВПОВ-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  23

  Предмет: МАЛВП-5/2023

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-13/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-1/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-2/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 09:50
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-3/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-4/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-5/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 10:50
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-6/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 11:10
 • Јуни
  26

  Предмет: РП-7/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ВПП1-16/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба л.м
  26.06.2023, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-67/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.07.2023, во 10:00