Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Mars
  24

  Lënda: П2-17/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  24.03.2023, во 08:00
 • Mars
  24

  Lënda: К-27/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.03.2023, во 09:00
 • Mars
  24

  Lënda: К-26/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  24.03.2023, во 10:30
 • Mars
  24

  Lënda: К-25/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.03.2023, во 12:00
 • Mars
  24

  Lënda: РО-27/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  24.03.2023, во 14:00
 • Mars
  27

  Lënda: К-30/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.03.2023, во 09:00
 • Mars
  27

  Lënda: К-23/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.03.2023, во 10:00
 • Mars
  27

  Lënda: К-12/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  27.03.2023, во 11:00
 • Mars
  27

  Lënda: П1-16/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  27.03.2023, во 13:00
 • Mars
  29

  Lënda: К-57/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.03.2023, во 09:00
 • Mars
  29

  Lënda: К-62/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.03.2023, во 10:30
 • Mars
  29

  Lënda: К-18/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.03.2023, во 12:30
 • Mars
  29

  Lënda: К-19/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.03.2023, во 13:00
 • Mars
  30

  Lënda: П1-10/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.03.2023, во 09:30
 • Mars
  30

  Lënda: ВПП2-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.03.2023, во 14:00
 • Prill
  3

  Lënda: П1-3/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.04.2023, во 08:30
 • Prill
  3

  Lënda: К-15/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.04.2023, во 09:30
 • Prill
  3

  Lënda: К-15/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.04.2023, во 09:30
 • Prill
  3

  Lënda: К-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.04.2023, во 10:30
 • Prill
  3

  Lënda: К-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.04.2023, во 11:30
 • Prill
  3

  Lënda: К-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.04.2023, во 11:30
 • Prill
  3

  Lënda: П4-9/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.04.2023, во 13:00
 • Prill
  3

  Lënda: П4-11/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.04.2023, во 13:20
 • Prill
  3

  Lënda: П4-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.04.2023, во 13:40
 • Prill
  3

  Lënda: К-103/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.04.2023, во 14:00
 • Prill
  5

  Lënda: ВПП1-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2023, во 09:00
 • Prill
  5

  Lënda: РО-11/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2023, во 09:00
 • Prill
  5

  Lënda: К-66/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.04.2023, во 09:00
 • Prill
  5

  Lënda: К-61/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.04.2023, во 10:30
 • Prill
  5

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.04.2023, во 11:30
 • Prill
  5

  Lënda: П1-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.04.2023, во 13:00
 • Prill
  7

  Lënda: К-29/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.04.2023, во 09:00
 • Prill
  7

  Lënda: К-3/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.04.2023, во 09:00
 • Prill
  7

  Lënda: К-49/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.04.2023, во 10:30
 • Prill
  7

  Lënda: К-119/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.04.2023, во 12:00
 • Prill
  7

  Lënda: К-119/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.04.2023, во 12:00
 • Prill
  7

  Lënda: МАЛВП-19/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.04.2023, во 14:00
 • Prill
  10

  Lënda: П1-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.04.2023, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: ВПП1-23/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.04.2023, во 08:30
 • Prill
  12

  Lënda: П4-1/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.04.2023, во 09:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.04.2023, во 11:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-8/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.04.2023, во 12:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-34/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.04.2023, во 13:00
 • Prill
  12

  Lënda: МВПОВ-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.04.2023, во 14:00
 • Prill
  19

  Lënda: ВПП1-1/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2023, во 08:00
 • Prill
  19

  Lënda: П2-24/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2023, во 08:30
 • Prill
  19

  Lënda: К-28/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2023, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: К-40/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2023, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: К-21/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2023, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: РО-11/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2023, во 13:30
 • Prill
  24

  Lënda: К-36/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2023, во 09:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-46/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2023, во 11:00
 • Prill
  24

  Lënda: РО-60/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  24.04.2023, во 13:45
 • Prill
  24

  Lënda: П1-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  24.04.2023, во 14:00
 • Prill
  26

  Lënda: К-51/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.04.2023, во 09:00
 • Prill
  26

  Lënda: П1-11/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2023, во 10:30
 • Prill
  26

  Lënda: К-59/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.04.2023, во 10:30
 • Prill
  26

  Lënda: РО-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2023, во 11:20
 • Prill
  26

  Lënda: РО-40/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2023, во 11:40
 • Prill
  26

  Lënda: РО-12/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2023, во 12:00
 • Prill
  26

  Lënda: К-17/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.04.2023, во 12:30
 • Prill
  26

  Lënda: К-26/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  26.04.2023, во 13:00
 • Prill
  26

  Lënda: П1-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2023, во 13:00
 • Prill
  28

  Lënda: П2-5/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.04.2023, во 08:30
 • Prill
  28

  Lënda: К-64/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.04.2023, во 09:00
 • Prill
  28

  Lënda: К-65/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.04.2023, во 10:30
 • Prill
  28

  Lënda: К-116/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.04.2023, во 12:30
 • Maj
  3

  Lënda: ВПП1-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.05.2023, во 09:00
 • Maj
  3

  Lënda: К-76/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.05.2023, во 10:00
 • Maj
  3

  Lënda: К-71/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.05.2023, во 12:00
 • Maj
  3

  Lënda: П2-10/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.05.2023, во 14:00
 • Maj
  5

  Lënda: П2-4/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.05.2023, во 08:30
 • Maj
  5

  Lënda: П2-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.05.2023, во 09:00
 • Maj
  5

  Lënda: К-88/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.05.2023, во 10:00
 • Maj
  5

  Lënda: К-53/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.05.2023, во 13:00
 • Maj
  8

  Lënda: П3-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  08.05.2023, во 09:30
 • Maj
  8

  Lënda: РО-10/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  08.05.2023, во 11:00
 • Maj
  8

  Lënda: ВПП1-2/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  08.05.2023, во 12:00
 • Maj
  10

  Lënda: П1-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  10.05.2023, во 09:00
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-8/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.05.2023, во 11:00
 • Maj
  10

  Lënda: ВПП1-16/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.05.2023, во 12:30
 • Maj
  12

  Lënda: П1-4/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.05.2023, во 10:00
 • Maj
  12

  Lënda: ПРК-Ј-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.05.2023, во 13:15
 • Maj
  12

  Lënda: ПРК-Ј-14/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.05.2023, во 13:30
 • Maj
  15

  Lënda: МАЛВП-24/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.05.2023, во 09:00
 • Maj
  15

  Lënda: П2-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.05.2023, во 12:00
 • Maj
  15

  Lënda: К-47/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2023, во 13:00
 • Maj
  17

  Lënda: П1-14/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.05.2023, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: МАЛВП-15/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.05.2023, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: П1-1/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.05.2023, во 10:00
 • Maj
  22

  Lënda: П1-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.05.2023, во 11:00
 • Maj
  25

  Lënda: К-67/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.05.2023, во 10:00
 • Maj
  25

  Lënda: РО-44/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  25.05.2023, во 12:00
 • Maj
  25

  Lënda: РО-45/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  25.05.2023, во 12:30
 • Maj
  25

  Lënda: РО-46/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  25.05.2023, во 13:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-38/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.05.2023, во 09:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-47/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.05.2023, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-51/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.05.2023, во 10:30
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-43/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.05.2023, во 10:45
 • Qershor
  1

  Lënda: К-107/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.06.2023, во 11:00
 • Qershor
  5

  Lënda: П1-11/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.06.2023, во 11:00
 • Qershor
  7

  Lënda: К-35/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: К-35/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 10:00