Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-465/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-464/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-462/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-461/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-460/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-459/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-458/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-456/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-455/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-454/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-453/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-17/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-425/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-О-45/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-3/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба л.м
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П5-2/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-8/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  18.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-5/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  18.01.2022, во 14:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-25/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-2/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-2/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-6/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П3-1/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-22/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-18/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-19/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-5/2020

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-14/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.01.2022, во 14:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-46/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-479/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-478/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-20/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-51/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-452/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-451/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-450/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-449/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-448/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-466/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-О-29/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-9/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП1-10/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба л.м
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-11/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  27.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-30/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  27.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-21/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  27.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  28

  Предмет: КПОВ-1/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  28.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-43/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  28.01.2022, во 10:30
 • Февруари
  1

  Предмет: РО-21/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  01.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-6/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  01.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ВПП-18/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  01.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ВПП-19/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  01.02.2022, во 14:30
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-9/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П2-16/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-20/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-21/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.02.2022, во 14:30
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП-42/2020

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  08.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  8

  Предмет: МАЛВП-8/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  08.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-40/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  08.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-41/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  08.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-37/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  08.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-38/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  08.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  8

  Предмет: РО-39/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  08.02.2022, во 14:30
 • Февруари
  10

  Предмет: МАЛВП-7/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  10.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  10

  Предмет: РО-12/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  10.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  10

  Предмет: РО-19/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 1
  10.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  15

  Предмет: П1-21/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба Л.М
  15.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  16

  Предмет: К-36/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.02.2022, во 09:30
 • Февруари
  17

  Предмет: П4-5/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  17.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ВПП-1/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  17.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  17

  Предмет: ВПП-5/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  17.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  17

  Предмет: ВПП-6/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  17.02.2022, во 14:30
 • Февруари
  17

  Предмет: ВПП-7/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  17.02.2022, во 15:00
 • Февруари
  22

  Предмет: П1-37/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  22.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  22.02.2022, во 14:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-9/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  22.02.2022, во 14:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ВПП-10/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  22.02.2022, во 15:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-11/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  24.02.2022, во 11:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-12/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  24.02.2022, во 11:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-13/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  24.02.2022, во 12:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-14/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  24.02.2022, во 12:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-15/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  24.02.2022, во 13:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-16/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  24.02.2022, во 13:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-17/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  24.02.2022, во 14:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-13/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  01.03.2022, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-6/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба л.м
  01.03.2022, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-2/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.03.2022, во 11:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-15/19

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.03.2022, во 12:00