Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  23

  Предмет: П1-4/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2-16/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-8/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-3/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-16/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  26.05.2022, во 14:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-1/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  26.05.2022, во 14:30
 • Мај
  26

  Предмет: П1-12/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  26.05.2022, во 15:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-21/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-21/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.05.2022, во 12:15
 • Мај
  30

  Предмет: МАЛВП-15/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.05.2022, во 13:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-31/19

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.05.2022, во 14:00
 • Мај
  30

  Предмет: П1-5/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.05.2022, во 14:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-67/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-47/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-16/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-106/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-18/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-134/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-89/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-21/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-80/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-71/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-13/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-120/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-116/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-112/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-90/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-132/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 10:55
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-7/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.06.2022, во 11:05
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-8/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-92/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-121/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-144/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-117/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-156/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-111/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-88/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-128/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-74/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-78/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-75/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-127/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-95/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-143/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-72/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 10:55
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-79/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-139/22

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.06.2022, во 11:05