Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  6

  Предмет: П4-3/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-14/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-13/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П5-2/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-2/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  06.12.2021, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: П3-1/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  06.12.2021, во 14:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-8/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-11/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-34/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-25/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  07.12.2021, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-66/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  07.12.2021, во 14:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-76/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-11/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: РО-36/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-10/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: РО-27/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-21/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-21/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 14:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-23/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 14:30
 • Декември
  9

  Предмет: РО-22/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  09.12.2021, во 15:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-55/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-59/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  10.12.2021, во 11:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-73/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  10.12.2021, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-39/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-84/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  14.12.2021, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-7/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  14.12.2021, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-6/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  14.12.2021, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-9/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  14.12.2021, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-42/2020

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  14.12.2021, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: МАЛВП-28/2020

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  14.12.2021, во 14:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-447/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-446/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-445/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-444/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-443/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:25
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-441/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-440/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-439/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-436/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-347/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 09:55
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-349/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:05
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-290/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-290/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-423/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:25
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-406/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-463/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:35
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-316/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.12.2021, во 10:40
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-8/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  15.12.2021, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: МАЛВП-7/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-26/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  15.12.2021, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: РО-12/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  15.12.2021, во 13:30
 • Декември
  15

  Предмет: П1-21/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  15.12.2021, во 14:00
 • Декември
  16

  Предмет: ВПП1-17/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П2-15/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  16.12.2021, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-5/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  16.12.2021, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: П2-21/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 1
  16.12.2021, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: П1-3/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  16.12.2021, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-18/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  20.12.2021, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-19/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  20.12.2021, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: П1-22/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  20.12.2021, во 14:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-42/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.12.2021, во 11:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-10/2021

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.12.2021, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: МАЛВП-5/2020

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.12.2021, во 13:30
 • Декември
  21

  Предмет: РО-30/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  21.12.2021, во 14:30
 • Декември
  23

  Предмет: П4-5/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  23.12.2021, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: П1-37/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  23.12.2021, во 13:00
 • Декември
  23

  Предмет: П2-23/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  23.12.2021, во 14:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-48/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.12.2021, во 09:00
 • Декември
  28

  Предмет: РО-41/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  28.12.2021, во 11:30
 • Декември
  28

  Предмет: РО-40/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  28.12.2021, во 11:30
 • Декември
  28

  Предмет: РО-37/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  28.12.2021, во 12:00
 • Декември
  28

  Предмет: РО-38/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  28.12.2021, во 12:30
 • Декември
  28

  Предмет: РО-39/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  28.12.2021, во 13:00
 • Декември
  28

  Предмет: П1-8/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  28.12.2021, во 13:30
 • Декември
  30

  Предмет: П2-9/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.12.2021, во 11:00
 • Декември
  30

  Предмет: П1-15/19

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.12.2021, во 11:00
 • Декември
  30

  Предмет: П2-21/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.12.2021, во 11:30
 • Декември
  30

  Предмет: П2-17/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.12.2021, во 12:00
 • Декември
  30

  Предмет: П2-21/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.12.2021, во 12:30
 • Јануари
  3

  Предмет: П2-8/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  3

  Предмет: П2-12/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  3

  Предмет: П2-11/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  3

  Предмет: П2-7/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  3

  Предмет: П2-10/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  03.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  4

  Предмет: П2-16/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  04.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  4

  Предмет: П2-5/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  04.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  4

  Предмет: П2-6/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  04.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  5

  Предмет: РО-27/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  05.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  5

  Предмет: РО-19/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  05.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  11

  Предмет: П1-6/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба м.м
  11.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  11

  Предмет: П1-5/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  11.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ВПП1-18/19

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  11.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  13

  Предмет: П1-2/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  13.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  13

  Предмет: П1-15/19

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  13.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-9/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  25.01.2022, во 11:00