Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Janar
  27

  Lënda: П1-21/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.01.2020, во 09:00
 • Janar
  27

  Lënda: МАЛВП-39/2019

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.01.2020, во 13:00
 • Janar
  28

  Lënda: ВПП1-40/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.01.2020, во 09:00
 • Janar
  28

  Lënda: К-50/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.01.2020, во 09:30
 • Janar
  28

  Lënda: К-44/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.01.2020, во 10:30
 • Janar
  28

  Lënda: К-65/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  28.01.2020, во 11:00
 • Janar
  28

  Lënda: ВПП2-2/20

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.01.2020, во 11:30
 • Janar
  29

  Lënda: К-60/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.01.2020, во 09:30
 • Janar
  29

  Lënda: К-22/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.01.2020, во 10:30
 • Janar
  30

  Lënda: К-58/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.01.2020, во 09:30
 • Janar
  30

  Lënda: К-56/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.01.2020, во 10:15
 • Janar
  30

  Lënda: К-55/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.01.2020, во 10:45
 • Shkurt
  3

  Lënda: П2-34/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.02.2020, во 01:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: П2-28/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.02.2020, во 09:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-Ј-37/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-Ј-14/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.02.2020, во 09:50
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-Ј-34/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.02.2020, во 10:20
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-Ј-35/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.02.2020, во 10:40
 • Shkurt
  4

  Lënda: ПРК-С-148/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.02.2020, во 10:45
 • Shkurt
  5

  Lënda: РО-38/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 09:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: РО-37/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  5

  Lënda: РО-32/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: РО-33/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-199/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 09:20
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-207/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-208/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 09:35
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-209/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 09:40
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-211/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 09:50
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-212/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 09:55
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-213/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-214/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:05
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-215/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:10
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-160/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:15
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-161/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:20
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-О-26/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:25
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-Р-73/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  6

  Lënda: К-45/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  6

  Lënda: ПРК-С-195/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.02.2020, во 10:35
 • Shkurt
  7

  Lënda: П1-9/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: П3-2/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.02.2020, во 11:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-217/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 09:35
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-216/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 09:35
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-206/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 09:45
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-205/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 09:50
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-204/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 09:55
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-203/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-202/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 10:05
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-201/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 10:10
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-200/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 10:15
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-199/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 10:20
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-198/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 10:25
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-197/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  11

  Lënda: ПРК-С-196/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.02.2020, во 10:35
 • Shkurt
  13

  Lënda: КС-КР-14/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2020, во 09:15
 • Shkurt
  13

  Lënda: К-55/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  13

  Lënda: К-71/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  13

  Lënda: КПОВ-2/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  13

  Lënda: КПОВ-2/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  13

  Lënda: К-62/18

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2020, во 10:45
 • Shkurt
  13

  Lënda: К-28/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.02.2020, во 11:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-3/20

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-5/20

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-13/20

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.02.2020, во 10:15
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-19/20

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.02.2020, во 10:15
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-21/18

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-9/20

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  18.02.2020, во 10:45
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-222/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-221/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 09:35
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-220/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 09:40
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-219/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 09:45
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-218/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 09:50
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-1/20

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 09:55
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-227/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-228/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 10:05
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПРК-С-229/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 10:10
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПЛ1-П-52/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  20

  Lënda: ПЛ1-П-51/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.02.2020, во 10:45
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-О-35/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-О-36/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 09:35
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-О-37/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 09:40
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-О-38/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 09:45
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-С-223/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 09:50
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-С-224/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 09:55
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-С-225/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: ПРК-С-226/19

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 10:05
 • Shkurt
  25

  Lënda: К-20/20

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 10:10
 • Shkurt
  25

  Lënda: К-14/20

  Gjykatësi Борис Бержецки, Salla e gjukimeve Соба 2
  25.02.2020, во 10:30
 • Mars
  4

  Lënda: П4-6/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.03.2020, во 10:00
 • Mars
  13

  Lënda: ВПП1-3/19

  Gjykatësi Ленка Симевска, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.03.2020, во 11:00