Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  27

  Предмет: К-43/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-87/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: П1-15/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП1-6/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП1-9/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП1-8/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 13:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-83/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-95/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КПОВ-1/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: РО-24/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  30.09.2021, во 14:00
 • Септември
  30

  Предмет: РО-24/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  30.09.2021, во 14:15
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-21/18

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  04.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-39/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-116/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-21/18

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  05.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-3/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-15/19

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 2
  05.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-296/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-297/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-298/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-299/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-О-26/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-192/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-254/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-253/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-251/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 10:05
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-258/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 10:25
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-80/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 3
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-76/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-79/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  12.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-78/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  12.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: РО-77/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  12.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-86/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-83/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  13.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-81/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Соба 3
  13.10.2021, во 13:00