Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  18

  Предмет: РО-26/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-25/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-24/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-22/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-21/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-23/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.11.2019, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-40/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: К-28/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: КПОВ-2/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: К-39/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-12/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-49/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-31/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-37/2019

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-37/2019

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 13:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ВПП1-17/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  21.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  25

  Предмет: П5-4/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  25.11.2019, во 04:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПЛ1-П-49/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  25.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  26

  Предмет: МАЛВП-20/2019

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  26.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  26

  Предмет: К-21/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: МАЛВП-40/2019

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  26.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: К-38/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: К-22/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ВПП1-7/17

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  26.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: К-50/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: К-44/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.11.2019, во 10:45
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-13/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  28.11.2019, во 11:30
 • Декември
  2

  Предмет: П1-18/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  02.12.2019, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: П1-22/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  02.12.2019, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: П4-6/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  02.12.2019, во 11:00
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП1-31/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.12.2019, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-45/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  03.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-113/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-90/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-110/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-125/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-30/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-167/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-31/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-168/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-121/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 09:55
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-133/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-О-22/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-169/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 10:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-170/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-165/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 10:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-158/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.12.2019, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-26/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-21/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-13/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 09:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-32/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 09:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 10:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 10:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-27/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-26/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  10.12.2019, во 10:40
 • Декември
  12

  Предмет: К-14/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-62/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-63/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: К-65/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-58/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 11:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-12/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.12.2019, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-25/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-41/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-60/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-56/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: К-55/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-43/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 10:45
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-18/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:10
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:20
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:45
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-194/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-193/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:35
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-192/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-191/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-190/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-189/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:55
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-188/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-187/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:05
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-186/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:10
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-185/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-184/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:20
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-183/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:25
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-182/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-181/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:35
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-180/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-179/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-178/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-177/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:55
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-176/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-175/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:05
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-174/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:10
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-173/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-172/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:20