Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-97/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 08:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-96/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 08:55
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-18/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-21/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 09:10
 • Август
  26

  Предмет: ЗАВ-Х-108/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 09:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-107/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-112/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 09:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-106/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 09:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-105/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-104/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-103/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-102/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-101/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: П4-9/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-100/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 10:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-99/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-98/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: П4-12/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  30.08.2019, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: П4-2/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  30.08.2019, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-29/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-32/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-31/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-30/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-П-34/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-12/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  17.09.2019, во 13:00