Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  16

  Предмет: РО-22/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  16.08.2019, во 13:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-11/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  16.08.2019, во 13:30
 • Август
  19

  Предмет: ПЛ1-П-29/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.08.2019, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПЛ1-П-30/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.08.2019, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПЛ1-П-31/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПЛ1-П-39/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПЛ1-П-44/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПЛ1-П-46/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.08.2019, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: ПЛ1-П-47/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: П4-2/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П4-9/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: П4-12/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  30.08.2019, во 11:00