Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  12

  Предмет: К-14/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-62/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-63/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 10:15
 • Декември
  12

  Предмет: К-65/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-48/17

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-58/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП1-35/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: П1-27/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 13:30
 • Декември
  17

  Предмет: П1-22/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-12/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.12.2019, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-25/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-49/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 11:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-41/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-60/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-56/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: К-55/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-43/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  19.12.2019, во 10:45
 • Декември
  20

  Предмет: П3-2/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: РО-27/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 13:00
 • Декември
  23

  Предмет: П2-26/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 10:30
 • Декември
  24

  Предмет: МАЛВП-35/2019

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  24.12.2019, во 09:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-18/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:10
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:20
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-16/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 09:45
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: РО-40/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  24.12.2019, во 11:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-194/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-193/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:35
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-192/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-191/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-190/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-189/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 09:55
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-188/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-187/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:05
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-186/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:10
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-185/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-184/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:20
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-183/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:25
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-182/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-181/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:35
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-180/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-179/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-178/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:50
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-177/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:55
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-176/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-175/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:05
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-174/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:10
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-173/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-172/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 11:20
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-С-140/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-С-122/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-С-41/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-С-53/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-О-34/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-О-33/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-О-32/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: КПОВ-2/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 10:10
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 10:20
 • Јануари
  9

  Предмет: ПРК-Ј-21/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  09.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: К-41/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  16.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: К-60/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  16.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-43/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  16.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: К-22/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  16.01.2020, во 10:35
 • Јануари
  21

  Предмет: К-45/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-22/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  21.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-94/17

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  21.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-О-30/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  23.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-6/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  24.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-21/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  27.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-50/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-44/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-65/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-58/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  30.01.2020, во 09:30