Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-29/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-27/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-28/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-22/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-20/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 09:55
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-24/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-25/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 10:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-23/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 10:20
 • Октомври
  17

  Предмет: К-47/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  17.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: РО-10/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  21.10.2019, во 14:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ВПП1-50/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  21.10.2019, во 14:15
 • Октомври
  22

  Предмет: К-47/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-48/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  22.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  22

  Предмет: К-49/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  22.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-63/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-113/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-128/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 09:55
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-126/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 10:05
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-125/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 10:10
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-124/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-122/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 10:25
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-121/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-120/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 10:35
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-114/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  24.10.2019, во 11:05
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-17/2019

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  25.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-18/2019

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  25.10.2019, во 14:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-22/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  29.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-43/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  29.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-44/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  29.10.2019, во 10:10
 • Октомври
  29

  Предмет: К-33/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  29.10.2019, во 10:20
 • Октомври
  29

  Предмет: К-45/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  29.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-19/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  31.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-18/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  31.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-17/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  31.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  31.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-13/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  31.10.2019, во 10:10
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-11/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  31.10.2019, во 10:20
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-28/18

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  31.10.2019, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-110/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-20/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-23/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-22/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-24/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.11.2019, во 10:40
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-25/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-21/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  05.11.2019, во 11:10
 • Ноември
  7

  Предмет: К-12/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  07.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  7

  Предмет: К-41/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  07.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: К-39/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  07.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: К-25/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  07.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  7

  Предмет: К-54/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  07.11.2019, во 11:00
 • Ноември
  7

  Предмет: К-14/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  07.11.2019, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-150/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-151/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-140/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-133/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-142/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-141/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 09:55
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-96/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-94/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:05
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-143/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-144/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-145/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-146/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:25
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-147/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-148/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:35
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-149/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  12.11.2019, во 10:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-152/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-153/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-154/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-155/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-156/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-157/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 09:55
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-158/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-159/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:05
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-160/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-161/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-162/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:20
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-163/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:25
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-164/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-165/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-166/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  14.11.2019, во 10:40
 • Ноември
  26

  Предмет: К-21/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: К-38/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  26.11.2019, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: К-50/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  28.11.2019, во 10:00