Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-28/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-27/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-26/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-8/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  18.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-22/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 10:10
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-4/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 10:20
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-23/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-3/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 10:50
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-10/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.02.2019, во 11:05
 • Февруари
  18

  Предмет: РО-63/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  18

  Предмет: П5-2/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  18.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  18

  Предмет: МАЛВП-35/2018

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  18.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П4-13/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  18.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  18

  Предмет: П1-41/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  18.02.2019, во 15:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-59/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-57/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П4-7/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-61/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-60/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  19

  Предмет: РО-58/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 10:40
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-32/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-31/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-29/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.02.2019, во 12:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П1-9/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  19

  Предмет: П3-1/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  19.02.2019, во 14:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-33/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-9/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  20.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  20

  Предмет: П1-17/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  20.02.2019, во 15:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-35/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-36/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ОДС-1/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  22

  Предмет: К-5/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  22.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  22

  Предмет: П4-10/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  22.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  22

  Предмет: ПРК-Ј-7/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  22.02.2019, во 10:30
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-70/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  22.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  22

  Предмет: РО-67/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  22.02.2019, во 13:15
 • Февруари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-4/15

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  22.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-14/16

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  22.02.2019, во 13:45
 • Февруари
  25

  Предмет: РО-36/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  25.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  25

  Предмет: МАЛВП-32/2018

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  25.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  25

  Предмет: ПЛ1-П-4/19

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  25.02.2019, во 13:30
 • Февруари
  25

  Предмет: П2-21/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  25.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-69/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-11/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-41/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-13/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  26.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-27/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  26.02.2019, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-18/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  26.02.2019, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П1-48/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  26.02.2019, во 14:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-1/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: РО-2/19

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  27.02.2019, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: П1-42/18

  Судија Ленка Симевска, Судница Судница 1
  01.03.2019, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-21/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  05.03.2019, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ВПП1-50/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  05.03.2019, во 14:00
 • Март
  6

  Предмет: П1-7/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  06.03.2019, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: П1-33/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба л.м
  12.03.2019, во 11:00
 • Март
  14

  Предмет: РО-8/18

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 5
  14.03.2019, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-67/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  03.04.2019, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: П1-44/17

  Судија Сузана Милевска, Судница Соба 2
  06.05.2019, во 10:00