Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  9

  Предмет: ВПП1-8/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  09.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: ВПП1-8/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  09.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-30/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  09.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-23/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-60/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  09.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-109/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  09.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП1-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ВПП1-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  12.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  12

  Предмет: К-18/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-19/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: К-13/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  12.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П2-4/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  14.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  14

  Предмет: К-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-61/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  14.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  14

  Предмет: РО-17/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  14.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П5-2/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  14.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  16

  Предмет: РО-15/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  16

  Предмет: П1-5/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  16.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-49/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  16.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  16

  Предмет: К-71/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  16.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-7/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.06.2023, во 08:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-8/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П3-1/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-6/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  19.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПРК-Ј-30/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  19.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-28/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-40/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-21/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  23

  Предмет: П1-2/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  23

  Предмет: РО-13/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  23

  Предмет: МВПОВ-1/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  23

  Предмет: МАЛВП-5/2023

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  23.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  26

  Предмет: П2-13/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-1/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-2/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 09:50
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-3/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-4/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-5/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 10:50
 • Јуни
  26

  Предмет: РО-6/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 11:10
 • Јуни
  26

  Предмет: РП-7/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  26.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ВПП1-16/22

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба л.м
  26.06.2023, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-116/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-67/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  07.07.2023, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-103/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 10:00