Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-197/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-198/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 09:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-231/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 09:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-230/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-219/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 09:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-218/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 09:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-216/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-10/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-215/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 10:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-212/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 10:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-13/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-211/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-210/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 10:40
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-208/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 10:50
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-201/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-200/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 11:10
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  29.10.2020, во 11:20
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-5/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП1-20/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-30/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-31/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-51/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 14:15
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-25/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 14:30
 • Октомври
  29

  Предмет: РО-22/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.10.2020, во 14:45
 • Октомври
  30

  Предмет: П5-3/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  30.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: П1-14/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  30.10.2020, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-40/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-41/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-42/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-43/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-44/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-45/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-46/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-47/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 13:30
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-48/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.11.2020, во 14:00
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-15/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-65/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  03.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-56/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.11.2020, во 14:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-59/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.11.2020, во 14:10
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-60/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.11.2020, во 14:20
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-37/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.11.2020, во 14:40
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-176/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: К-95/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П5-5/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  05.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П3-1/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  05.11.2020, во 13:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П4-38/15

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-10/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-53/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  11

  Предмет: К-9/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  11.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  11

  Предмет: П1-2/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  11.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: К-103/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  11.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ВПП1-12/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ВПП1-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ВПП1-18/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ВПП1-19/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.11.2020, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: П2-5/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  16.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П1-8/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  16.11.2020, во 14:00
 • Ноември
  17

  Предмет: П5-6/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  17.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: П2-2/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  17.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-78/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: КПОВ-2/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-28/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-94/17

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  18.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-33/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-35/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.11.2020, во 12:30
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-54/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.11.2020, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: РО-26/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.11.2020, во 13:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-32/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-33/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-37/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.11.2020, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: РО-38/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  20.11.2020, во 14:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-251/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-215/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 09:10
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-162/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 09:20
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-186/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-53/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-253/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-252/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-240/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-243/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-244/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-245/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-246/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 10:50
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-202/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  24

  Предмет: РО-49/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  24.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: П2-11/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  24.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  25

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-22/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  30.11.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: П2-18/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.12.2020, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: МАЛВП-27/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.12.2020, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: РО-58/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.12.2020, во 14:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-12/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.12.2020, во 10:30
 • Декември
  2

  Предмет: РО-23/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.12.2020, во 11:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-14/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.12.2020, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-34/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  09.12.2020, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-9/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.12.2020, во 11:00