Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  20

  Предмет: К-55/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: К-28/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: П1-28/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-43/19

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-133/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.08.2020, во 10:45
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-154/20

  Судија Борис Бержецки, Судница Соба 2
  20.08.2020, во 10:55
 • Август
  21

  Предмет: П2-26/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П1-26/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  21.08.2020, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: П1-3/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ПЛ1-П-51/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  24.08.2020, во 11:00
 • Август
  24

  Предмет: ПЛ1-П-52/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  24.08.2020, во 12:00
 • Август
  25

  Предмет: П4-38/15

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  25.08.2020, во 10:00
 • Август
  25

  Предмет: МАЛВП-22/2019

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  25.08.2020, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: П5-3/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  26.08.2020, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П5-4/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  26.08.2020, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-40/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.09.2020, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-3/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.09.2020, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-37/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.09.2020, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-30/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-18/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-11/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.09.2020, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: П2-1/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-26/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  09.09.2020, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-45/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  09.09.2020, во 13:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-9/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.09.2020, во 11:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-10/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  11.09.2020, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: МАЛВП-11/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  11.09.2020, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-7/2017

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  14.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: П1-13/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-18/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-40/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  21.09.2020, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-41/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  21.09.2020, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: РО-42/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  21.09.2020, во 11:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-43/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: РО-44/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  21.09.2020, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-45/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-46/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.09.2020, во 10:30
 • Септември
  22

  Предмет: РО-47/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.09.2020, во 11:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-48/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.09.2020, во 11:30
 • Септември
  25

  Предмет: П2-2/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-11/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  28.09.2020, во 13:00