Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-141/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 09:40
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-142/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 09:50
 • Септември
  25

  Предмет: П4-6/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-145/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-152/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 10:10
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-153/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 10:20
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-155/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-156/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 10:40
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-162/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 10:50
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-165/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 10:55
 • Септември
  25

  Предмет: П2-2/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-166/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-171/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 11:05
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-170/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 11:10
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-168/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.09.2020, во 11:20
 • Септември
  25

  Предмет: РО-55/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  25.09.2020, во 14:00
 • Септември
  28

  Предмет: П2-5/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: П2-6/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  28.09.2020, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-11/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-1/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП1-20/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.09.2020, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-164/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-13/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 09:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-154/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-154/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-21/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-157/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 10:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-160/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 10:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 10:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-24/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-18/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 10:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-18/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 10:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-22/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-25/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.09.2020, во 11:20
 • Октомври
  1

  Предмет: К-95/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-21/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-21/18

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-13/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  01.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-58/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП1-39/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба л.м
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: П3-1/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ВПП1-33/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-38/2019

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  05.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-4/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  05.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-6/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  05.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-32/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  06.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-33/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  06.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-37/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  06.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-38/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  06.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-49/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  06.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-9/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-7/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-70/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-65/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  07.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ВПП1-3/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  08.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ВПП1-2/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба л.м
  08.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ВПП1-37/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба л.м
  09.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П2-11/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  09.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-22/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: МАЛВП-24/2019

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-20/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  13.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-30/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  13.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-33/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  13.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-35/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  13.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-54/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  13.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-26/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  13.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-18/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  14.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-О-23/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  14.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-20/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  14.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-22/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  15

  Предмет: МАЛВП-24/2019

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-175/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 09:10
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-26/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 09:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-173/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-176/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 09:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-23/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 09:50
 • Октомври
  16

  Предмет: П1-26/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба л.м
  16.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-Ј-16/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-О-27/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 10:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-182/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 10:45
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-181/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 10:50
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-180/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 10:55
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-179/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  16.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-12/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-13/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-14/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-15/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-18/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: РО-23/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-П-52/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  20.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-П-51/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  20.10.2020, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-22/2019

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  20.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-31/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-51/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 5
  22.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-25/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.10.2020, во 11:30