Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Gusht
  16

  Lënda: ВПП2-4/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.08.2022, во 09:30
 • Gusht
  16

  Lënda: ЗАМ-С-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.08.2022, во 11:00
 • Gusht
  16

  Lënda: ЗАМ-С-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.08.2022, во 11:20
 • Gusht
  16

  Lënda: ЗАМ-С-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.08.2022, во 11:40
 • Gusht
  16

  Lënda: ЗАМ-С-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.08.2022, во 12:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ОДС-1/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.08.2022, во 09:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП-8/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  26.08.2022, во 10:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  26.08.2022, во 11:20
 • Gusht
  26

  Lënda: ОДС-1/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.08.2022, во 12:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП1-15/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба л.м
  26.08.2022, во 13:00
 • Gusht
  29

  Lënda: П1-22/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.08.2022, во 09:30
 • Gusht
  29

  Lënda: РО-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.08.2022, во 10:00
 • Shtator
  2

  Lënda: РО-31/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  02.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  2

  Lënda: РО-85/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  02.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  2

  Lënda: РО-17/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  02.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  5

  Lënda: П1-5/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  5

  Lënda: РО-46/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  5

  Lënda: РО-44/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.09.2022, во 12:30
 • Shtator
  5

  Lënda: РО-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.09.2022, во 13:30
 • Shtator
  5

  Lënda: РО-10/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.09.2022, во 14:00
 • Shtator
  7

  Lënda: РО-19/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  7

  Lënda: РО-20/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  07.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  7

  Lënda: РО-15/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.09.2022, во 10:20
 • Shtator
  7

  Lënda: РО-14/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  07.09.2022, во 10:40
 • Shtator
  7

  Lënda: РО-21/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  12

  Lënda: РО-29/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  12

  Lënda: РО-30/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  12.09.2022, во 10:20
 • Shtator
  12

  Lënda: РО-31/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.09.2022, во 10:40
 • Shtator
  12

  Lënda: П1-19/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  12

  Lënda: П2-22/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  12

  Lënda: П1-19/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.09.2022, во 11:40
 • Shtator
  14

  Lënda: П2-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  14

  Lënda: ВПП1-5/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  16

  Lënda: П4-6/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  16

  Lënda: П4-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  16

  Lënda: ПЛ1-П-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.09.2022, во 12:30
 • Shtator
  16

  Lënda: ПЛ1-П-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.09.2022, во 13:00
 • Shtator
  19

  Lënda: П4-1/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ВПП1-25/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  21

  Lënda: П4-9/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  21

  Lënda: П4-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  21

  Lënda: П4-11/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  23

  Lënda: РО-80/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  23

  Lënda: РО-18/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  23

  Lënda: РО-9/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  23.09.2022, во 09:50
 • Shtator
  23

  Lënda: РО-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.09.2022, во 10:10
 • Shtator
  23

  Lënda: РО-8/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  23.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  23

  Lënda: РО-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.09.2022, во 10:50
 • Shtator
  23

  Lënda: РО-4/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.09.2022, во 11:10
 • Shtator
  23

  Lënda: РО-84/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  26

  Lënda: П2-5/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  26

  Lënda: П2-14/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  28

  Lënda: МАЛВП-28/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  28

  Lënda: МАЛВП-18/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  30

  Lënda: П1-5/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  30

  Lënda: П2-22/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  30

  Lënda: П2-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.09.2022, во 13:00
 • Tetor
  3

  Lënda: МАЛВП-15/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  3

  Lënda: ВПП1-7/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.10.2022, во 12:30
 • Tetor
  5

  Lënda: МАЛВП-17/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  5

  Lënda: ВПП1-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.10.2022, во 12:30