Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Shtator
  28

  Lënda: РО-32/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  28

  Lënda: МАЛВП-28/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  28

  Lënda: МАЛВП-18/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  28

  Lënda: РО-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.09.2022, во 12:30
 • Shtator
  30

  Lënda: РО-28/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  30

  Lënda: П1-5/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  30

  Lënda: П2-22/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  30

  Lënda: П2-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.09.2022, во 13:00
 • Tetor
  3

  Lënda: МАЛВП-15/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  3

  Lënda: ВПП1-7/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.10.2022, во 12:30
 • Tetor
  5

  Lënda: МАЛВП-17/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  5

  Lënda: ВПП1-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.10.2022, во 12:30
 • Tetor
  5

  Lënda: ВПП1-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.10.2022, во 13:30
 • Tetor
  7

  Lënda: МАЛВП-6/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  7

  Lënda: П2-16/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.10.2022, во 10:30
 • Tetor
  7

  Lënda: МАЛВП-28/2020

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.10.2022, во 13:00
 • Tetor
  10

  Lënda: П1-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  10

  Lënda: П1-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.10.2022, во 11:30
 • Tetor
  10

  Lënda: П1-11/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.10.2022, во 12:30
 • Tetor
  12

  Lënda: П1-12/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  12

  Lënda: П1-6/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.10.2022, во 12:30
 • Tetor
  12

  Lënda: П1-6/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.10.2022, во 12:30
 • Tetor
  12

  Lënda: ВПП1-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  12.10.2022, во 13:00
 • Tetor
  14

  Lënda: П1-8/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  14

  Lënda: МАЛВП-12/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.10.2022, во 12:30
 • Tetor
  14

  Lënda: ВПП1-20/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.10.2022, во 14:00
 • Tetor
  17

  Lënda: П2-15/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.10.2022, во 09:00
 • Tetor
  17

  Lënda: П1-20/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  17

  Lënda: П3-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.10.2022, во 12:30
 • Tetor
  17

  Lënda: ВПП1-9/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.10.2022, во 13:30
 • Tetor
  19

  Lënda: П1-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.10.2022, во 10:00
 • Tetor
  19

  Lënda: ВПП1-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.10.2022, во 12:00
 • Tetor
  19

  Lënda: ВПП1-6/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.10.2022, во 13:00
 • Tetor
  19

  Lënda: ВПП1-8/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.10.2022, во 13:30
 • Tetor
  21

  Lënda: РО-84/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.10.2022, во 08:30
 • Tetor
  21

  Lënda: РО-4/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.10.2022, во 08:40
 • Tetor
  21

  Lënda: РО-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  21.10.2022, во 08:50
 • Tetor
  21

  Lënda: РО-85/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.10.2022, во 09:00
 • Tetor
  21

  Lënda: РО-6/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.10.2022, во 09:10
 • Tetor
  21

  Lënda: РО-82/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.10.2022, во 09:20
 • Tetor
  21

  Lënda: П1-22/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  21

  Lënda: П1-22/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  21

  Lënda: МАЛВП-3/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  21.10.2022, во 13:00
 • Tetor
  24

  Lënda: ВПП1-26/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  24.10.2022, во 09:00
 • Tetor
  24

  Lënda: П1-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  24.10.2022, во 11:00
 • Tetor
  24

  Lënda: ППОВ-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  24.10.2022, во 12:00
 • Tetor
  24

  Lënda: ВПП1-19/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  24.10.2022, во 13:00
 • Tetor
  26

  Lënda: ВПП1-14/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.10.2022, во 09:00
 • Tetor
  26

  Lënda: ВПП1-26/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2022, во 09:00
 • Tetor
  26

  Lënda: П2-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2022, во 10:30
 • Tetor
  26

  Lënda: П2-16/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2022, во 11:30
 • Tetor
  26

  Lënda: МАЛВП-18/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2022, во 12:00
 • Tetor
  26

  Lënda: ВПП1-11/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2022, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.10.2022, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-47/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.10.2022, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-27/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.10.2022, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-13/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.10.2022, во 11:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: П4-8/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  01.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-5/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-7/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-8/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-9/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.11.2022, во 10:55
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-11/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-22/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.11.2022, во 11:25
 • Nëntor
  1

  Lënda: П4-4/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  01.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: П2-25/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-18/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-16/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-15/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.11.2022, во 10:25
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-14/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-13/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.11.2022, во 10:55
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-12/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-3/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПЛ1-П-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  03.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-О-9/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-345/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-391/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 10:20
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-92/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-138/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-149/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-163/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-164/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 11:20
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-400/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-169/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-205/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 11:40
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-224/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 11:50
 • Nëntor
  8

  Lënda: П4-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  08.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-258/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-356/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 12:20
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-426/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 12:40
 • Nëntor
  8

  Lënda: ПРК-С-451/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.11.2022, во 12:50
 • Nëntor
  10

  Lënda: П1-19/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-343/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-344/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-536/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-535/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-532/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-531/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-511/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-493/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 11:20
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-473/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  10

  Lënda: ПРК-С-466/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.11.2022, во 11:50
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-О-57/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-120/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-О-8/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-О-26/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-О-12/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-О-48/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-О-53/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-О-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 11:20
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-457/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 11:50
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-С-55/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  15

  Lënda: ПРК-О-15/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: П4-6/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-4/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 09:35
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-6/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-9/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-10/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:05
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-11/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-12/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-14/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:25
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-17/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:35
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-20/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-22/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-23/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 10:55
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-24/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-25/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:05
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-36/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-54/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:15
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-58/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:25
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-61/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-68/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:35
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-69/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:40
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-70/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:45
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-72/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:50
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-73/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 11:55
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-74/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  17

  Lënda: ПРК-С-75/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.11.2022, во 12:05
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-94/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-85/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 09:35
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-86/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-87/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-91/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-93/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 09:55
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-94/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-97/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-98/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-99/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:20
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-100/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:25
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-101/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-103/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:35
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-104/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-105/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-108/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-107/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 10:55
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-109/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-110/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:05
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-113/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-115/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:20
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-118/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:25
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-119/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-123/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:35
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-124/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:40
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-126/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:45
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-129/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:50
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-130/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 11:55
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-131/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  22

  Lënda: ПРК-С-133/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.11.2022, во 12:05
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-135/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-136/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 09:35
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-137/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-138/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-140/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-141/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 09:55
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-142/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-145/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:05
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-146/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-147/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-148/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:20
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-149/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:25
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-150/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-153/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-154/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-155/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 10:55
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-156/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-157/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:05
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-158/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-159/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:15
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-160/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:20
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-161/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:25
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-162/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-163/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:35
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-164/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:40
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-165/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:45
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-166/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:50
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-167/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 11:55
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-168/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  24

  Lënda: ПРК-С-169/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.11.2022, во 12:05
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П4-9/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П4-11/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П4-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2022, во 13:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: П4-1/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  27.12.2022, во 10:00