Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Maj
  23

  Lënda: П1-4/22

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.05.2022, во 12:00
 • Maj
  26

  Lënda: П2-16/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.05.2022, во 10:00
 • Maj
  26

  Lënda: П1-8/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.05.2022, во 11:00
 • Maj
  26

  Lënda: П4-3/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.05.2022, во 13:00
 • Maj
  26

  Lënda: МАЛВП-16/2021

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.05.2022, во 14:00
 • Maj
  26

  Lënda: П4-1/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.05.2022, во 14:30
 • Maj
  26

  Lënda: П1-12/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.05.2022, во 15:00
 • Maj
  30

  Lënda: П1-21/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.05.2022, во 11:00
 • Maj
  30

  Lënda: П1-21/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.05.2022, во 12:15
 • Maj
  30

  Lënda: МАЛВП-15/2021

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.05.2022, во 13:00
 • Maj
  30

  Lënda: РО-31/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.05.2022, во 14:00
 • Maj
  30

  Lënda: П1-5/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.05.2022, во 14:30
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-67/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 09:30
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-47/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 09:35
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-16/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 09:40
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-102/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 09:45
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-106/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 09:50
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-18/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 09:55
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-134/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:00
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-89/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:05
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-21/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:10
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-80/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:15
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-71/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:20
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-О-13/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:25
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-120/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:30
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-122/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:35
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-116/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:40
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-112/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:45
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-90/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:50
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-132/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 10:55
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-С-19/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 11:00
 • Qershor
  1

  Lënda: ПРК-О-7/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  01.06.2022, во 11:05
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-8/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-92/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 09:35
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-121/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 09:40
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-125/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 09:45
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-144/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 09:50
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-117/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 09:55
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-156/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-111/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:05
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-88/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:10
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-128/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:15
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-74/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:20
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-78/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:25
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-75/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-127/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:35
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-95/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:40
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-143/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:45
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-72/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:50
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-76/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 10:55
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-79/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 11:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-139/22

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.06.2022, во 11:05