Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Prill
  15

  Lënda: РО-68/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 10:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-43/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 10:30
 • Prill
  15

  Lënda: РО-67/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 11:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-70/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 12:00
 • Prill
  15

  Lënda: РО-71/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 12:30
 • Prill
  15

  Lënda: РО-72/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.04.2024, во 13:00
 • Prill
  16

  Lënda: ВПП1-3/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.04.2024, во 09:00
 • Prill
  16

  Lënda: П1-12/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.04.2024, во 09:30
 • Prill
  16

  Lënda: ПЛ1-П-1/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-87/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 10:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-88/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 10:20
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-89/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 10:40
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-90/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 11:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-91/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 11:20
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-92/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 11:40
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-93/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 12:00
 • Prill
  17

  Lënda: ПРК-О-94/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 12:20
 • Prill
  17

  Lënda: П2-32/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 13:00
 • Prill
  17

  Lënda: П2-19/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.04.2024, во 13:30
 • Prill
  19

  Lënda: П1-8/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 09:00
 • Prill
  19

  Lënda: К-5/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2024, во 09:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-Ј-14/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-14/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:10
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-15/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:15
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-16/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:20
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-93/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:25
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-94/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-95/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:35
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-96/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:40
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-97/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:45
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-98/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:50
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-99/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 10:55
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-100/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:00
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-101/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:05
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-102/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:10
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-103/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:15
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-104/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:20
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-17/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:25
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-18/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:30
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-105/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:35
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-С-106/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:40
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-Ј-24/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:45
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-22/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:50
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-20/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 11:55
 • Prill
  19

  Lënda: ПРК-О-19/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.04.2024, во 12:00
 • Prill
  19

  Lënda: К-47/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2024, во 13:00
 • Prill
  19

  Lënda: МАЛВП-23/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.04.2024, во 14:00
 • Prill
  22

  Lënda: П1-24/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.04.2024, во 09:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-20/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-33/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 10:20
 • Prill
  22

  Lënda: РО-22/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 10:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-58/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 10:45
 • Prill
  22

  Lënda: РО-23/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 11:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-24/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 11:30
 • Prill
  22

  Lënda: ВПП1-25/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  22.04.2024, во 11:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-25/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 12:00
 • Prill
  22

  Lënda: РО-26/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 12:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-33/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 13:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-33/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 13:30
 • Prill
  22

  Lënda: РО-46/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.04.2024, во 14:00
 • Prill
  23

  Lënda: П2-1/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.04.2024, во 09:40
 • Prill
  23

  Lënda: К-59/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.04.2024, во 10:00
 • Prill
  23

  Lënda: К-25/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.04.2024, во 10:30
 • Prill
  23

  Lënda: К-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.04.2024, во 13:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-59/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2024, во 10:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-25/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2024, во 10:30
 • Prill
  24

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2024, во 12:00
 • Prill
  24

  Lënda: К-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.04.2024, во 13:00
 • Prill
  25

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.04.2024, во 09:00
 • Prill
  25

  Lënda: К-62/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.04.2024, во 12:30
 • Prill
  26

  Lënda: ЗАМ-С-2/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2024, во 08:30
 • Prill
  26

  Lënda: ВПП1-39/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  26.04.2024, во 09:00
 • Prill
  26

  Lënda: П1-14/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2024, во 10:00
 • Prill
  26

  Lënda: ВПП-73/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.04.2024, во 12:00
 • Prill
  30

  Lënda: П1-22/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  30.04.2024, во 09:00
 • Prill
  30

  Lënda: ВПП1-34/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  30.04.2024, во 12:00
 • Maj
  6

  Lënda: К-66/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.05.2024, во 10:00
 • Maj
  6

  Lënda: К-63/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.05.2024, во 12:00
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-271/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 09:20
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-273/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 09:20
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-145/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 09:20
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-273/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 09:50
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-274/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 09:55
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-270/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:00
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-270/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:00
 • Maj
  7

  Lënda: РО-30/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:00
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-275/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:05
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-Ј-39/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:10
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-250/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:10
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-251/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:15
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-О-48/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:20
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-263/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:25
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-259/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:30
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-138/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:35
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-144/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:40
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-255/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:45
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-137/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:50
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-260/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 10:55
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-39/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:00
 • Maj
  7

  Lënda: РО-15/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:00
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-398/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:05
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-224/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:10
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-224/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:10
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-186/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:20
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-391/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:25
 • Maj
  7

  Lënda: РО-44/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:30
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-323/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:30
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-О-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:35
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-210/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:40
 • Maj
  7

  Lënda: РО-45/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:40
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-81/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:45
 • Maj
  7

  Lënda: РО-46/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:50
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-404/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 11:55
 • Maj
  7

  Lënda: ПРК-С-158/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 12:00
 • Maj
  7

  Lënda: РО-1/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 12:00
 • Maj
  7

  Lënda: П2-6/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 13:00
 • Maj
  7

  Lënda: РО-48/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.05.2024, во 14:00
 • Maj
  10

  Lënda: П1-27/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.05.2024, во 09:00
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-27/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.05.2024, во 10:00
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-28/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.05.2024, во 11:00
 • Maj
  10

  Lënda: П1-19/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  10.05.2024, во 11:00
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-31/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.05.2024, во 12:30
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-21/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.05.2024, во 13:00
 • Maj
  10

  Lënda: МАЛВП-6/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.05.2024, во 14:00
 • Maj
  13

  Lënda: К-62/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.05.2024, во 10:00
 • Maj
  13

  Lënda: ПРК-Ј-53/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.05.2024, во 10:10
 • Maj
  13

  Lënda: К-9/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.05.2024, во 11:00
 • Maj
  13

  Lënda: К-67/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.05.2024, во 13:00
 • Maj
  14

  Lënda: П1-25/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  14.05.2024, во 09:00
 • Maj
  14

  Lënda: ПРК-С-123/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.05.2024, во 09:35
 • Maj
  14

  Lënda: П1-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.05.2024, во 11:00
 • Maj
  14

  Lënda: МАЛВП-12/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.05.2024, во 12:00
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-347/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 10:00
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-348/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 10:25
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-349/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 10:40
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-350/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 10:50
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-351/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:00
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-352/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:10
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-353/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:20
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-354/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:30
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-355/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:40
 • Maj
  15

  Lënda: ПРК-С-356/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 11:50
 • Maj
  15

  Lënda: К-36/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 12:00
 • Maj
  15

  Lënda: К-19/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.05.2024, во 13:00
 • Maj
  17

  Lënda: П1-1/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.05.2024, во 09:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПЛ1-П-2/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.05.2024, во 10:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-2/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:10
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-4/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:15
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-7/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:20
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-9/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:25
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-12/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:30
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-14/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:35
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-15/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:40
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-17/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:45
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-22/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:50
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-23/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 10:55
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-24/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-25/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:10
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-27/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:15
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-28/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:20
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-30/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:25
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-33/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:30
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-38/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:35
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-34/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:35
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-35/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:40
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-38/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:45
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-41/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:50
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-43/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 11:55
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-44/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 12:00
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-45/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 12:10
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-50/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 12:15
 • Maj
  17

  Lënda: ПРК-С-51/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.05.2024, во 12:20
 • Maj
  20

  Lënda: П1-4/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 09:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-17/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-123/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 09:35
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-122/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 09:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-121/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 09:45
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-120/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 09:50
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-119/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 09:55
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-118/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: П4-1/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-117/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:05
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-116/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:10
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-115/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:15
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-114/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-2/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 10:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-113/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:25
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-112/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-111/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:35
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-110/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-64/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 10:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-109/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:45
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-108/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:50
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-107/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 10:55
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-19/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-65/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-18/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:05
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-281/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:10
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-124/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-66/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 11:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-20/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:25
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-25/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-26/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:35
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-27/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-67/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 11:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-7/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.05.2024, во 11:45
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-68/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-98/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 12:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-2/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 12:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-О-99/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 13:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-4/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 13:20
 • Maj
  20

  Lënda: РО-16/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 14:00
 • Maj
  20

  Lënda: РО-17/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 14:20
 • Maj
  20

  Lënda: РО-63/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 14:30
 • Maj
  20

  Lënda: РО-18/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2024, во 14:40
 • Maj
  22

  Lënda: П1-28/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  22.05.2024, во 09:00
 • Maj
  22

  Lënda: К-63/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.05.2024, во 10:00
 • Maj
  22

  Lënda: П1-2/24

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.05.2024, во 10:30
 • Maj
  22

  Lënda: К-66/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.05.2024, во 11:30
 • Maj
  22

  Lënda: К-20/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.05.2024, во 13:00
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-2/2024

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2024, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: К-61/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2024, во 12:00
 • Maj
  28

  Lënda: П1-18/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.05.2024, во 09:00
 • Maj
  28

  Lënda: ВПП1-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.05.2024, во 09:30
 • Maj
  28

  Lënda: ВПП1-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.05.2024, во 10:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-2/2024

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 10:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-30/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 11:00
 • Maj
  28

  Lënda: К-61/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-22/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 13:30
 • Maj
  29

  Lënda: П2-30/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: МАЛВП-32/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.05.2024, во 13:30
 • Maj
  31

  Lënda: П1-17/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  31.05.2024, во 09:00
 • Maj
  31

  Lënda: П1-33/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  31.05.2024, во 11:00
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-3/2024

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-5/2024

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  4

  Lënda: П2-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-5/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-8/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-6/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-11/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 11:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-62/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-61/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-57/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-56/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-2/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-5/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-4/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 11:20
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-40/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-41/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-42/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-45/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-44/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-34/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  6

  Lënda: РО-21/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  11

  Lënda: К-11/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  11

  Lënda: К-3/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  12

  Lënda: К-14/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  12

  Lënda: К-13/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  13

  Lënda: ПРК-С-329/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  13

  Lënda: ПРК-С-322/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  13

  Lënda: ПРК-С-346/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  14

  Lënda: П1-16/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба л.м
  14.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  18

  Lënda: К-7/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  18

  Lënda: К-8/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  18

  Lënda: К-17/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  19

  Lënda: РО-7/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  19

  Lënda: РО-62/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  19

  Lënda: РО-8/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Korrik
  2

  Lënda: РО-12/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  2

  Lënda: РО-64/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  3

  Lënda: П2-13/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-54/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:00
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-55/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:10
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-56/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:20
 • Korrik
  3

  Lënda: РО-61/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  3

  Lënda: МАЛВП-19/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  9

  Lënda: К-15/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  9

  Lënda: К-23/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  11

  Lënda: К-17/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  11

  Lënda: К-16/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.07.2024, во 12:00
 • Shtator
  2

  Lënda: РО-11/24

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.09.2024, во 10:00