Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1540/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1706/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:32
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2913/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:34
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2986/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:38
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-3017/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6495/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:42
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-247/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:44
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-37/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:46
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-282/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:48
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-349/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:52
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1294/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:54
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1297/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:58
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7901/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-133/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2260/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2568/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-17/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-80/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-719/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:02
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-111/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:04
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-110/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:06
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-78/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:08
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-157/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7833/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6742/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:12
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6740/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:14
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-666/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-33/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6725/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:16
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6386/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:18
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-808/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7846/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6385/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6384/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:22
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6380/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:24
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6369/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:26
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6138/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:28
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6137/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1758/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1484/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7057/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1373/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-972/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-377/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1519/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2339/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-41/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1890/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2885/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6121/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:32
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6112/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:34
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6109/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:36
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7025/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:38
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-810/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1672/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7838/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7022/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7015/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:42
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6811/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:44
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1651/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6820/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6843/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:48
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1026/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1386/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1641/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-725/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6835/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:52
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6859/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:54
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6863/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:56
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6962/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2395/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-814/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1634/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1401/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1393/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2314/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-3291/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1484/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6976/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1945/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-125/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6987/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6778/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:04
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7393/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:06
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-853/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:08
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-9667/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2077/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1416/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1721/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-869/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6196/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:12
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-13161/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:14
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1427/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-13196/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:16
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7140/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-13967/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-819/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1756/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1429/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1351/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:22
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-3365/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4276/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:26
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4276/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:26
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-373/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:28
 • Октомври
  25

  Предмет: К-440/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2871/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2871/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-986/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-759/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1454/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-78/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1908/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-821/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2870/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1209/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1400/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7814/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5388/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1057/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1093/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1922/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-77/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2659/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1804/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-2/15

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5408/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2235/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5410/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5415/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-337/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1895/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-742/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-828/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5421/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5425/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-998/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-830/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2844/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1862/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7054/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1382/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1073/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2015/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-364/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-236/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-74/12

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-14/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7863/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1541/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1652/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1795/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1542/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1542/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-623/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-577/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1085/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-637/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-976/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1786/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1786/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2213/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1809/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-717/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-623/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1000/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-992/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2153/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2294/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 13:05
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2320/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1392/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7920/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7931/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7979/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7829/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1550/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1540/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2256/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1494/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КМ-129/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2059/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-ООА-37/2021

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-ООА-36/2021

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1462/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7058/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1115/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: КМ-129/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-127/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-130/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:17
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-134/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:19
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1050/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1442/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7850/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-134/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-143/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:22
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-143/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:23
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-148/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-148/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:26
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-498/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:28
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-498/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:29
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7932/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1430/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1109/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1803/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2591/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2123/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2080/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-83/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1666/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2059/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-892/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2059/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2059/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1861/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-499/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:31
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-499/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:32
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-506/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:34
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-507/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:36
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-500/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 06
  26.10.2021, во 09:38
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-500/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:39
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1096/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1450/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7915/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-511/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:41
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-533/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:43
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-533/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:44
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-535/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-537/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:48
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7911/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1397/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-540/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-540/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:51
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-3372/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:53
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1392/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-272/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1641/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1008/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1778/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-6654/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1126/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-635/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-138/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2350/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2038/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-11/14

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7104/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1410/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2356/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: КМ-129/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1398/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7072/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2390/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-8614/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-17/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1426/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1747/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-770/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1555/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1542/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1792/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2391/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-3001/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: КМ-129/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-463/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1899/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1418/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-8584/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2369/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7980/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1548/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-2070/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-576/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1113/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1448/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1508/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1288/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1771/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-528/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1547/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1412/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1412/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2053/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-72/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  26.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1422/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1422/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1737/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  26

  Предмет: К-197/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1257/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2695/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-3095/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1678/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1678/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-630/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-896/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1678/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1678/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-809/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-323/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1702/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-932/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1730/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1730/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1730/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2775/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2775/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-718/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2287/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1661/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1451/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1661/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1416/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1345/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1311/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-546/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 12:05
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-275/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1642/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1745/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1483/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1133/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1621/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1688/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-445/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-1441/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2162/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-3431/10

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-3431/10

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-14827/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2691/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5412/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-10754/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 09:02
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:08
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-6054/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-455/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-482/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:12
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-507/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:14
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-154/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2534/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-519/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:16
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-525/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:18
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-536/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-840/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7042/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-538/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:22
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-444/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:24
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-284/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:26
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-286/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:28
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-108/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1988/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2176/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7078/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-773/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-844/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2391/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-298/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-298/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:32
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-317/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:34
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:36
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-346/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:38
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-364/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-848/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7872/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-301/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-366/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:42
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-774/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2410/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-384/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-384/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-384/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7907/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-851/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-222/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-312/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-551/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:54
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-551/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:54
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-285/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  27

  Предмет: К-991/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2552/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-854/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-777/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-142/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-64/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1660/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-227/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-50/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-71/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:06
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:06
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-432/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-432/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-6057/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-541/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-231/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:14
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:14
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-438/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-438/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-438/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-862/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7098/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:21
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:22
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:23
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:23
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7562/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1620/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-552/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5349/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-185/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-234/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-863/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8380/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-247/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1131/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4791/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-253/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4813/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-778/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1341/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1583/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-254/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-63/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4819/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-218/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-785/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-279/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5334/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5346/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-934/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-340/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-3340/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-266/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2851/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-111/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8796/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-864/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-269/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1202/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5363/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7945/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-544/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-865/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2400/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-229/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2043/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1791/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1012/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-65/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-275/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7953/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: К-681/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8399/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-866/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1192/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-735/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-920/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2285/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-869/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1002/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-574/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-876/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2341/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-7844/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2473/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2554/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:32
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2579/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:34
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2752/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:36
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2788/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:38
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2809/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-370/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-7868/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2820/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:42