Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-7998/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-7417/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1028/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-10982/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6660/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 08:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6463/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-14194/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-726/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1414/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3243/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-210/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1916/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-13806/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6538/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-215/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3245/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6578/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-13769/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-414/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3246/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-262/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1794/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-14423/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5963/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-167/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-286/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3296/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-2419/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5958/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-12958/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1649/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3301/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-294/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1689/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-13833/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6785/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3320/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-7177/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-537/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-951/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-652/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1224/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-3063/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3328/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КРМ-248/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-6/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-311/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2030/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2042/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2164/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-43/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-615/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-7236/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3353/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5946/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3568/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3356/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2029/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-13/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6828/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3960/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-510/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3370/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: КРМ-250/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-8630/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-189/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-942/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3374/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-509/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2054/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2054/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-7138/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6829/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3388/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3219/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 09:57
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-8439/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3937/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-4/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1208/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1922/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3403/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1660/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-606/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2310/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1643/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: КОК-44/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-13515/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1132/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  21.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1930/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.10.2021, во 10:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-258/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 10:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5940/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-2290/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 10:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3223/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 10:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3223/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 10:07
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-8450/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-12075/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1970/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1016/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-916/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3231/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2060/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6402/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-1976/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-14687/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-7713/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-853/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3231/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6456/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1007/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2064/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-8384/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-8369/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1005/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-92/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-754/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2035/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-672/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-378/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1295/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-309/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1252/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-999/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-8640/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-310/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-8660/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-996/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-315/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-624/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2156/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2156/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-8698/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-295/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-7932/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1328/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-283/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2263/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1334/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-289/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 10:55
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1966/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1623/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-290/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1469/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2275/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1920/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1606/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 11:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-291/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 11:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1244/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2276/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-466/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-297/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2231/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2839/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2058/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2273/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1359/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1027/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2078/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-296/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2021, во 11:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2043/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2068/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2509/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2155/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-347/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-3376/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2101/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2484/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1386/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-3373/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-303/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: КОК-36/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2639/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2472/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2449/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2115/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1290/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-12/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2450/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2450/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1846/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1950/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КОК-102/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-О-76/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1608/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2746/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  21

  Предмет: К-2325/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1899/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1907/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1320/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2404/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-3311/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-178/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-136/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: КМ-61/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  22.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:02
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-147/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:04
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-161/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:06
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:08
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:11
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-186/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:12
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-26/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:14
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-27/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:16
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8125/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:18
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-149/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-126/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:22
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-156/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:24
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-7421/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:26
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-7355/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:28
 • Октомври
  22

  Предмет: КОК-153/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2211/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1812/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-651/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2072/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-7329/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2097/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: КМ-109/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-406/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2038/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1521/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-7305/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:32
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:34
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-174/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:36
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:38
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-198/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-178/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-181/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:42
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8074/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:44
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8080/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8086/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:48
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8173/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8091/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:52
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8101/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:54
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8064/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:56
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-7603/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8066/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2219/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2223/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1702/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-602/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1851/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: КМ-109/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: КОК-25/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: КОК-50/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1621/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-125/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-116/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:04
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-107/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:06
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-8830/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:08
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-7455/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-7442/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:12
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-122/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:14
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-72/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:16
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-77/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:18
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-4269/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-4269/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-4269/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:21
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-498/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:22
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-498/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:23
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-3430/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-3430/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:25
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-3430/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:26
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-С-965/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:27
 • Октомври
  22

  Предмет: К-948/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-3227/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1788/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-328/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  22.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-3307/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2277/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1136/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2035/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1394/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1547/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1869/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  22.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-829/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1042/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  22.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2851/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  22.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-434/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1184/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-706/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2304/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1639/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1864/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-58/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  22.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  22

  Предмет: К-2373/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  22.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1983/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-499/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-1366/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-17/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  22.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-173/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1540/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1706/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:32
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2913/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:34
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2986/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:38
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-3017/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6495/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:42
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-247/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:44
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-37/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:46
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-282/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:48
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-349/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:52
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1294/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:54
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1297/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 08:58
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7901/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-133/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2260/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-17/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-719/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-80/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:02
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-111/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:04
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-110/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:06
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-78/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:08
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-157/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7833/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6742/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:12
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6740/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:14
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-666/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-33/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6725/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:16
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6386/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:18
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-808/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7846/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6385/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6384/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:22
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6380/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:24
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6369/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:26
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6138/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:28
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6137/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1758/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1484/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7057/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1373/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-377/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-972/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1519/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-41/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2885/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2339/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1890/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6121/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:32
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6112/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:34
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6109/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:36
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7025/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:38
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-810/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1672/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7838/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7022/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7015/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:42
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6811/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:44
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1651/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6820/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6843/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:48
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1026/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1386/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1641/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-725/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6835/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:52
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6859/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:54
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6863/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:56
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6962/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6976/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2314/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-3291/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1484/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2395/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-814/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1634/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1401/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1393/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1945/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-125/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6987/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6778/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:04
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7393/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:06
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-853/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:08
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-9667/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2077/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1416/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1721/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-869/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-6196/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:12
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-13161/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:14
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1427/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-13196/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:16
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-13967/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7140/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-819/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1756/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1429/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1351/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:22
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-3365/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4276/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:26
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-4276/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:26
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-373/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  25.10.2021, во 10:28
 • Октомври
  25

  Предмет: К-440/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2871/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2871/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-986/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-759/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-78/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1454/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1908/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-821/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2870/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1209/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1400/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7814/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5388/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1057/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1093/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1922/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2659/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КМ-77/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1804/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-2/15

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5408/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2235/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5410/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5415/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-337/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1895/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-742/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-828/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5421/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-5425/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-998/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2844/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-830/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1862/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7054/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-364/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1382/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2015/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1073/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-74/12

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-236/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: КОК-14/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-7863/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1541/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1652/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1795/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1542/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1542/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-623/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-577/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-637/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1085/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-976/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1786/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1786/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2213/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-1809/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-717/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-623/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1000/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-992/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-2153/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2294/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 13:05
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-2320/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  25

  Предмет: К-1392/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7920/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7931/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7979/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7829/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1550/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1540/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2256/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1494/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КМ-129/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2059/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-ООА-37/2021

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: КОК-ООА-36/2021

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1462/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7058/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1115/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: КМ-129/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-127/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-130/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:17
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-134/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:19
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1050/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-1442/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-7850/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-134/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-143/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:22
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-143/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:23
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-148/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-148/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16