Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7546/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7544/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7082/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7058/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7045/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2846/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3437/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7032/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1442/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-676/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-576/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-576/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-576/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1530/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2807/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2807/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6980/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2007/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2164/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-315/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2839/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1725/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-14827/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6644/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6781/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2556/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7010/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1730/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3419/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:07
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2401/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:09
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1494/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1527/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8235/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1744/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1398/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4351/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-9494/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-517/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2900/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2017/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-517/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4311/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:17
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-846/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:18
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4310/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1450/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1525/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-9373/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-102/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3424/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8866/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1746/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4298/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3430/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3449/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1199/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4014/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-83/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4307/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1418/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-83/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7729/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1755/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4030/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:26
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4429/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:27
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-957/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:27
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-957/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:28
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4080/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:28
 • Јануари
  20

  Предмет: К-493/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4422/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1392/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1518/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-932/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-467/17

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2841/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2488/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2897/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2825/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-983/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1957/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1739/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-9310/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-523/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1773/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-983/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:31
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4424/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:32
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-991/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:33
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-991/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:34
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4419/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1462/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8896/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2061/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1775/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-993/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:36
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4346/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:37
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-993/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:37
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-994/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:39
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4348/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5931/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1516/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-9379/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-994/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6920/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1782/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4354/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1000/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1000/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:43
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4356/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2400/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1002/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-387/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7707/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1710/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1781/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-359/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:46
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1002/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:46
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4380/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:47
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4095/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:47
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4106/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:48
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1006/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:48
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4200/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:49
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4392/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5876/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1567/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8886/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1010/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7675/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-124/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6185/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1783/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1010/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:51
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-418/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:51
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4402/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3534/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3656/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:53
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1023/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:53
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3696/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:54
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1023/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:54
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4277/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8587/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2681/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3727/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3741/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:56
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4441/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:57
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3764/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:57
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4337/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: КОК-38/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3770/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2127/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2848/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1566/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5367/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1390/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1899/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2148/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2771/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8481/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-293/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1537/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1070/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1786/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: КОК-149/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5369/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:02
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5373/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:04
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8505/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3439/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1787/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5378/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:06
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4583/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:07
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5390/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:08
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3463/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:08
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4594/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1565/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7526/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5391/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8375/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1788/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5432/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:12
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3471/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:12
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4694/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:13
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-5437/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 10:14
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4680/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3782/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-9520/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-934/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1790/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4708/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:17
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4455/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1562/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7478/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4506/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3476/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4504/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7406/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7574/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4760/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:27
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4521/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: КОК-130/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1556/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-3376/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4163/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2627/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7646/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2796/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1200/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4129/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4608/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3483/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:38
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4127/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1553/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4118/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3489/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:48
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4089/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1547/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2828/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4102/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3504/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2833/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 10:57
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3683/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1766/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2816/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2100/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2829/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-406/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2105/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-86/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: КОК-110/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2022/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-85/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1878/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1907/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1865/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1932/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1694/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2012/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-725/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2868/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1075/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2172/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2139/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2304/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4230/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-1711/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2957/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4191/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 13:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4259/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 13:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4259/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 13:10
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2076/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2862/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-416/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-7703/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-7968/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-422/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-424/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-7957/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1439/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2480/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-426/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-427/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1362/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1360/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1799/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1456/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1855/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1471/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: КОК-144/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1353/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2984/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-428/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2664/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2521/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2138/16

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1756/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-432/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1345/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-6920/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1231/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-435/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-334/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-301/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-1200/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-124/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-353/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  21

  Предмет: К-770/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2699/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-312/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-317/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2463/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-434/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1562/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-83/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-735/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2361/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: КОК-45/18

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-723/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-316/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-441/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-335/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-336/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-934/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-343/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-318/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-8476/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1182/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1268/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2222/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-222/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-348/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2308/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-266/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-266/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-233/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-439/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5838/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-8726/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  21

  Предмет: К-92/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-8785/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2490/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1774/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-12625/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5461/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2952/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-8448/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-7912/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1410/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-8479/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-440/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-8677/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2592/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-440/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-2515/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-440/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2024/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: КОК-ПП-215/2021

  Судија Весна Димишкова, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-443/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1247/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1851/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-447/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 12:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-448/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-450/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-451/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2994/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-3069/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5013/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5026/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:32
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5032/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:34
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5035/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:36
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5049/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:38
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5054/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5069/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:42
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5087/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:44
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5092/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:46
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5114/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:48
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5135/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2378/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5138/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:52
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5147/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:54
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5158/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:56
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5175/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:58
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5182/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-1067/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2882/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2969/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-153/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5358/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3228/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3228/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-161/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:04
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:06
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-122/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:08
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4172/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8830/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:12
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8173/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:14
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6109/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6109/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6109/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2547/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8125/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8101/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:18
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4175/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8091/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8086/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8080/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8074/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:26
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8066/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:28
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-1093/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-105/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2281/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2281/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-789/14

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8064/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2762/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2071/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-141/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-141/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1660/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-46/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1394/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7603/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:32
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7455/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:34
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-1754/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7442/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:36
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7355/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:38
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8590/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7329/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-9667/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:44
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-9667/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:44
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3367/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1107/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:48
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:49
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3305/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4070/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:51
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2360/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2523/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:54
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4154/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2523/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8019/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:58
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4202/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-719/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2604/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1160/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-82/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1331/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1847/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6912/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-166/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2470/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1784/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-116/16

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6912/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:01
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3292/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2330/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2341/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4206/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4087/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4087/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4087/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2048/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2368/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1902/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1850/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2489/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-170/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2398/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8790/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-336/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1710/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3523/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-101/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-62/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2467/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-147/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2232/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-396/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-711/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1225/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2454/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 11:03
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3537/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2125/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2828/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1165/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2479/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-3041/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1684/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2894/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-527/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-60/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1584/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-3256/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1741/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-162/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-909/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-930/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2469/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1538/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2009/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1831/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2253/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1798/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1798/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-276/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1254/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9873/19