Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  1

  Предмет: П1-22/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-1/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-12/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-2/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-2/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-23/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 14:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-14/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.03.2021, во 14:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П1-26/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: П2-28/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.03.2021, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-61/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-26/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.03.2021, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-33/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 2
  02.03.2021, во 13:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-35/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.03.2021, во 14:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-54/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  02.03.2021, во 14:30
 • Март
  3

  Предмет: ВПП2-1/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-13/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: РО-13/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.03.2021, во 12:00
 • Март
  3

  Предмет: П1-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  03.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-50/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-49/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-23/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-24/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-24/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-27/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-28/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-88/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-35/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-219/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-364/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-51/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: П2-2/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-16/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-20/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП1-37/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-21/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: К-94/17

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: П3-1/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  11.03.2021, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ОДС-2/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: П1-4/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.03.2021, во 14:00
 • Март
  15

  Предмет: К-67/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К-43/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  15.03.2021, во 11:00
 • Март
  15

  Предмет: П2-22/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: П1-15/19

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  15.03.2021, во 13:30
 • Март
  16

  Предмет: П2-16/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-91/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 09:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-85/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 09:10
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-82/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 09:20
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-81/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 09:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-79/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 09:40
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-78/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 09:50
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-77/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-76/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 10:10
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-75/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 10:20
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-74/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 10:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-73/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 10:40
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-72/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 10:50
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-71/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  17.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: П3-1/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-44/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: МАЛВП-42/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: П2-1/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.03.2021, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: П2-2/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  19.03.2021, во 14:00
 • Март
  22

  Предмет: ВПП1-2/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.03.2021, во 13:00
 • Март
  22

  Предмет: ВПП1-2/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  22.03.2021, во 13:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 09:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 09:10
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 09:20
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 09:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-94/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 09:40
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-95/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 09:50
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-100/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: МАЛВП-24/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-102/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 10:10
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-О-32/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 10:20
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-290/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  23.03.2021, во 10:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-106/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-103/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 09:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-98/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 09:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 09:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-96/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 09:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-101/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: П1-21/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 10:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 10:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-18/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  25.03.2021, во 10:40
 • Март
  26

  Предмет: П1-19/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-89/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-114/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.03.2021, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-116/20

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  30.03.2021, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-5/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  30.03.2021, во 13:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-39/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: П4-3/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.04.2021, во 11:00
 • Април
  1

  Предмет: МАЛВП-38/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.04.2021, во 12:00
 • Април
  1

  Предмет: П4-1/21

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.04.2021, во 13:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-36/20

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  01.04.2021, во 14:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-111/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 09:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 09:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-109/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 09:20
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-Ј-2/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 09:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-114/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 09:40
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 09:50
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-119/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 02
  02.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-120/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 10:10
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-121/21

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  02.04.2021, во 10:20
 • Април
  12

  Предмет: МАЛВП-34/2020

  Судија Марина Здравкова, Судница Соба 3
  12.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-55/19

  Судија Илија Стојанов, Судница Соба 2
  20.04.2021, во 09:30