Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Tetor
  26

  Lënda: РО-42/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  26

  Lënda: ВПП1-17/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  26

  Lënda: П1-21/18

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  26

  Lënda: П1-3/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-15/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба л.м
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-О-28/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-314/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:05
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-313/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-315/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-316/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-317/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:25
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-326/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-325/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:35
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-324/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-323/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-322/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-321/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 09:55
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-320/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-319/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 10:05
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-318/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-327/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-328/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-391/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 10:25
 • Tetor
  29

  Lënda: ПРК-С-392/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.10.2021, во 10:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: П1-15/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  02.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: П1-14/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  02.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: П4-1/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  02.11.2021, во 13:30
 • Nëntor
  2

  Lënda: ЗАВ-12/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  02.11.2021, во 15:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-290/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-291/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:05
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-292/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:10
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-293/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:15
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-294/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:20
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-295/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:25
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-О-39/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:30
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-О-38/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:35
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-289/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:40
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-237/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:45
 • Nëntor
  3

  Lënda: ПРК-С-226/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.11.2021, во 09:50
 • Nëntor
  4

  Lënda: П4-3/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.11.2021, во 10:30
 • Nëntor
  4

  Lënda: П3-1/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  04.11.2021, во 14:30
 • Nëntor
  5

  Lënda: К-99/20

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  5

  Lënda: К-96/20

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: К-55/21

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.11.2021, во 09:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: К-83/20

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.11.2021, во 10:00
 • Nëntor
  8

  Lënda: К-98/20

  Gjykatësi Илија Стојанов, Salla e gjukimeve Соба 2
  08.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: МАЛВП-8/2021

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: МАЛВП-11/2021

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: РО-34/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  9

  Lënda: РО-25/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.11.2021, во 13:30
 • Nëntor
  9

  Lënda: РО-66/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.11.2021, во 14:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-76/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  11.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-11/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  11.11.2021, во 11:30
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-36/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  11.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-10/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  11.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-27/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  11.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-21/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  11.11.2021, во 14:00
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-23/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  11.11.2021, во 14:30
 • Nëntor
  11

  Lënda: РО-22/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  11.11.2021, во 15:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: МАЛВП-7/2021

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: МАЛВП-6/2021

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.11.2021, во 12:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: МАЛВП-9/2021

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.11.2021, во 13:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: МАЛВП-42/2020

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.11.2021, во 14:00
 • Nëntor
  16

  Lënda: МАЛВП-28/2020

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.11.2021, во 14:30
 • Nëntor
  18

  Lënda: МАЛВП-44/2020

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  18.11.2021, во 11:00
 • Nëntor
  18

  Lënda: РО-26/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  18.11.2021, во 12:30
 • Nëntor
  18

  Lënda: РО-12/21

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Соба 3
  18.11.2021, во 13:00