Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  19

  Предмет: РО-7/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-6/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-62/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: К-60/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-8/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-111/20

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: П1-27/23

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба л.м
  24.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ВПП-73/24

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 3
  24.06.2024, во 11:00
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-21/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: МАЛВП-6/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:40
 • Јули
  2

  Предмет: РО-6/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-9/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:10
 • Јули
  2

  Предмет: РО-10/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 10:20
 • Јули
  2

  Предмет: РО-12/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 11:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-64/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-45/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 13:00
 • Јули
  2

  Предмет: РО-44/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 13:30
 • Јули
  2

  Предмет: РО-46/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 14:00
 • Јули
  3

  Предмет: П2-3/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: П2-3/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: П2-13/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: РО-54/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:00
 • Јули
  3

  Предмет: РО-55/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:10
 • Јули
  3

  Предмет: РО-56/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:20
 • Јули
  3

  Предмет: РО-61/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-19/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: МАЛВП-2/2024

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: П2-6/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-68/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-67/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-43/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 10:40
 • Јули
  4

  Предмет: РО-70/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-71/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 11:20
 • Јули
  4

  Предмет: РО-72/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-15/21

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-15/21

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-15/21

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: КС-КР-15/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: КС-КР-16/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.07.2024, во 13:15
 • Јули
  9

  Предмет: К-15/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-11/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 11:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-30/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 11:10
 • Јули
  9

  Предмет: К-23/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: П2-1/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 14:00
 • Јули
  9

  Предмет: П2-30/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 14:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-17/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  11.07.2024, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-47/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  11.07.2024, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-16/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  11.07.2024, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: П2-15/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  11.07.2024, во 13:00
 • Август
  20

  Предмет: К-7/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  20.08.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-62/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  20.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: К-66/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-63/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: П2-2/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-2/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П2-8/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: П2-8/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-1/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-1/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 11:00
 • Август
  22

  Предмет: РО-48/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-23/2022

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-31/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.08.2024, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: К-36/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  26.08.2024, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: К-10/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-18/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  26.08.2024, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: К-67/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-13/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  27.08.2024, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-346/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-11/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-24/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-46/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-7/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-27/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-4/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-2/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-50/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-64/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-30/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-61/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-89/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 12:15
 • Септември
  4

  Предмет: П2-32/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  04.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-5/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-30/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-11/2024

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 11:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-12/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-32/2023

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  10.09.2024, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-20/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  12.09.2024, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-3/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  12.09.2024, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-9/23

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  14.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-61/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  17.10.2024, во 11:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-2/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  22.10.2024, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-14/24

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  28.10.2024, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-13/22

  Судија Билјана Иванова, Судница Судница 1
  28.10.2024, во 12:00