Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Dhjetor
  6

  Lënda: К-99/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-247/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-246/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:05
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-245/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-244/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-242/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-241/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-240/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-239/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-238/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-237/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 10:05
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-236/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-235/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-234/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-233/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 10:35
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-232/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-231/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  6

  Lënda: МАЛВП-16/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  06.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-230/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-229/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 11:10
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-228/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 11:20
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-227/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-218/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 11:35
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-226/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 11:40
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-224/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 11:45
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-225/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 11:50
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-217/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  6

  Lënda: ПРК-С-223/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 12:10
 • Dhjetor
  6

  Lënda: К-109/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ВПП1-17/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.12.2022, во 08:30
 • Dhjetor
  9

  Lënda: К-98/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-258/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-254/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-257/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-253/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-260/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-252/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-255/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-251/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-250/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-249/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-248/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-259/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 10:35
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-261/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-256/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-266/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: К-103/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-265/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:10
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-264/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:20
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-263/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:25
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-262/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-269/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:35
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-270/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:40
 • Dhjetor
  9

  Lënda: ПРК-С-267/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.12.2022, во 11:50
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-356/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: К-118/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-357/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-358/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-398/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-397/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-396/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-395/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-394/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 09:55
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-393/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-392/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-391/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-390/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-389/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-388/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 10:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-387/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-386/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 10:55
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-385/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-384/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 11:10
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-383/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 11:20
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-382/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПЛ1-П-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-381/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 11:40
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-380/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 11:50
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-379/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П4-9/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2022, во 12:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П4-11/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П4-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2022, во 13:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-106/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-295/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-294/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:05
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-293/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-292/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-291/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-290/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:35
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-289/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-288/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-287/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-286/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-285/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-284/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 10:25
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-283/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-282/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-281/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-31/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-280/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-279/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 11:10
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-278/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 11:20
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-277/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-276/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 11:40
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-275/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 11:50
 • Dhjetor
  14

  Lënda: ПРК-С-274/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: П4-8/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.12.2022, во 13:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: П1-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-323/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-320/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-15/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-319/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-318/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 09:35
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-317/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-316/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-315/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-314/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-313/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 10:20
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-312/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-311/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 10:35
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-310/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 10:40
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-309/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 10:50
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-308/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-307/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 11:10
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-306/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 11:20
 • Dhjetor
  16

  Lënda: К-6/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-305/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-304/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 11:40
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-303/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 11:50
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-302/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 12:00
 • Dhjetor
  16

  Lënda: ПРК-С-301/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.12.2022, во 12:10
 • Dhjetor
  16

  Lënda: РО-15/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.12.2022, во 13:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П2-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П1-6/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: МАЛВП-13/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.12.2022, во 10:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: П1-12/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба л.м
  20.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ЗАМ-С-8/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.12.2022, во 08:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-36/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-84/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2022, во 11:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: П2-9/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  23

  Lënda: П1-5/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: П4-1/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  27.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-67/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.12.2022, во 11:30
 • Dhjetor
  27

  Lënda: К-9/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.12.2022, во 12:30
 • Janar
  10

  Lënda: К-81/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.01.2023, во 09:00
 • Janar
  10

  Lënda: К-99/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.01.2023, во 11:00
 • Janar
  12

  Lënda: МАЛВП-14/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.01.2023, во 09:00
 • Janar
  12

  Lënda: К-43/19

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.01.2023, во 10:00
 • Janar
  12

  Lënda: К-116/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.01.2023, во 12:00
 • Janar
  17

  Lënda: К-76/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.01.2023, во 10:00
 • Janar
  17

  Lënda: П4-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  17.01.2023, во 12:00
 • Janar
  23

  Lënda: П1-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.01.2023, во 09:30
 • Janar
  23

  Lënda: П4-6/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.01.2023, во 12:30
 • Janar
  25

  Lënda: П1-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  25.01.2023, во 09:30
 • Janar
  25

  Lënda: П1-11/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  25.01.2023, во 11:30
 • Janar
  27

  Lënda: П1-8/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  27.01.2023, во 09:30
 • Janar
  30

  Lënda: П1-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  30.01.2023, во 09:30
 • Shkurt
  1

  Lënda: П1-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  01.02.2023, во 09:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ВПП1-16/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  08.02.2023, во 11:00