Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Dhjetor
  7

  Lënda: ВПП1-30/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.12.2023, во 08:30
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ВПП1-1/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.12.2023, во 08:40
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ВПП1-14/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.12.2023, во 08:50
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-221/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-222/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:05
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-223/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-224/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-225/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-226/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:25
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-227/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-228/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:35
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-229/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:40
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-230/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:45
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-231/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-232/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 09:55
 • Dhjetor
  7

  Lënda: П1-1/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-233/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-234/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:05
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-235/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-236/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-237/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-238/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:25
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-239/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-240/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:35
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-241/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:40
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-242/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:45
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-243/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:50
 • Dhjetor
  7

  Lënda: ПРК-С-244/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 10:50
 • Dhjetor
  7

  Lënda: К-11/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  7

  Lënda: П1-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба л.м
  07.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-77/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П2-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П2-10/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-76/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:05
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-73/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-72/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-71/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-69/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:25
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-67/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-64/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:35
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-63/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:40
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-62/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:45
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-О-61/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-Ј-41/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 09:55
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-61/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-С-61/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-Ј-39/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-Ј-38/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-Ј-37/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-Ј-36/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 10:25
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-Ј-35/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПРК-Ј-34/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.12.2023, во 10:35
 • Dhjetor
  12

  Lënda: П1-9/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  12

  Lënda: ПЛ1-П-4/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: П2-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: МАЛВП-7/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  14

  Lënda: К-27/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: ВПП1-23/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.12.2023, во 08:30
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П3-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: МАЛВП-7/2023

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: П1-8/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  15

  Lënda: К-27/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: П1-12/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  18.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-51/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-49/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 10:45
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-48/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 10:50
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-47/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 10:55
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-111/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: К-111/20

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-46/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:05
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-45/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:15
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-44/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:20
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-43/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-50/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:35
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-Ј-42/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:40
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-313/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:50
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-312/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 11:55
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-311/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-310/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 12:05
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-309/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 12:10
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-308/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 12:15
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-307/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 12:20
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-306/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 12:25
 • Dhjetor
  18

  Lënda: ПРК-С-305/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  18

  Lënda: МАЛВП-23/2022

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  18

  Lënda: П1-14/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  18.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  18

  Lënda: П2-22/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.12.2023, во 14:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ВПП1-29/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  20.12.2023, во 08:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-245/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-18/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-18/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-246/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:05
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-247/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-248/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-249/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-250/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:25
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-251/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-253/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:40
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-254/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:45
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-255/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-256/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 09:55
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-257/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-258/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:05
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-259/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-260/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-261/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-262/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:25
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-263/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-264/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:35
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-265/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:40
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-266/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:45
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-267/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:50
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-268/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 10:55
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-269/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-13/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-270/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:05
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-271/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:10
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-272/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:15
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-273/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:20
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-274/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:25
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-275/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-16/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-О-10/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 12:10
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-345/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 12:15
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-224/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 12:20
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-О-48/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-391/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 12:50
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-323/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 12:50
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-138/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: К-23/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-О-8/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 13:10
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-410/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 13:20
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-93/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  20

  Lënda: ПРК-С-120/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.12.2023, во 13:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ВПП1-32/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  22.12.2023, во 08:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-276/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-80/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-80/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-277/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:05
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-278/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-279/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:15
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-280/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-281/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:25
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-282/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-283/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:35
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-284/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-285/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:45
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-286/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-287/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 09:55
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-288/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-289/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:05
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-290/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-291/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:15
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-292/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-293/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-294/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:35
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-296/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:45
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-297/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-298/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 10:55
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-62/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-299/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-62/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-300/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 11:05
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-301/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 11:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-302/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 11:15
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-303/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 11:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-304/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 11:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-258/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 12:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-163/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 12:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-473/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-218/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 12:40
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-С-178/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 12:50
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-Ј-40/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: К-21/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-Ј-16/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 13:10
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-О-10/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 13:20
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-О-37/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  22

  Lënda: ПРК-Ј-17/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  22.12.2023, во 13:40
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-347/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 08:15
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-260/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 08:20
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-259/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 08:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-465/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 08:35
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-372/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 08:40
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-263/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 08:50
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-400/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 08:55
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-244/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-398/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 09:10
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-340/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 09:20
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-257/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 09:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-311/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 09:40
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-228/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-17/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-17/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 10:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-404/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 10:10
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-448/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 10:20
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-324/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 10:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-322/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 10:40
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-334/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 10:50
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-308/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-294/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 11:10
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-307/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 11:20
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-405/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 11:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-О-41/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 11:40
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-458/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 11:50
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-378/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-47/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-47/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 12:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-160/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 12:10
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-О-40/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 12:20
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-О-38/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 12:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-О-38/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 12:40
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-77/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 12:50
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-186/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 13:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-241/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 13:10
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 13:20
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-15/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 13:30
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-20/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 13:40
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-210/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 13:50
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-81/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 14:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: К-39/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.12.2023, во 14:00
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-С-222/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 14:10
 • Dhjetor
  26

  Lënda: ПРК-О-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.12.2023, во 14:20
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.12.2023, во 09:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-34/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-34/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.12.2023, во 11:00
 • Dhjetor
  28

  Lënda: К-10/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.12.2023, во 13:00
 • Janar
  10

  Lënda: К-36/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.01.2024, во 10:00
 • Janar
  10

  Lënda: К-36/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.01.2024, во 10:00
 • Janar
  10

  Lënda: К-26/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.01.2024, во 11:00
 • Janar
  10

  Lënda: К-25/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.01.2024, во 12:00
 • Janar
  10

  Lënda: К-5/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.01.2024, во 13:00
 • Janar
  10

  Lënda: К-5/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  10.01.2024, во 13:00
 • Janar
  11

  Lënda: П2-23/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.01.2024, во 10:00
 • Janar
  11

  Lënda: К-42/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.01.2024, во 12:00
 • Janar
  11

  Lënda: К-39/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.01.2024, во 13:00
 • Janar
  11

  Lënda: К-39/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.01.2024, во 13:00
 • Janar
  11

  Lënda: К-9/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.01.2024, во 13:00
 • Janar
  12

  Lënda: ПРК-С-54/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.01.2024, во 09:00
 • Janar
  12

  Lënda: ПРК-С-38/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.01.2024, во 09:05
 • Janar
  12

  Lënda: ПРК-С-137/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.01.2024, во 09:10
 • Janar
  15

  Lënda: ВПП1-2/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.01.2024, во 09:30
 • Janar
  15

  Lënda: ВПП1-25/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  15.01.2024, во 11:00
 • Janar
  16

  Lënda: К-36/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.01.2024, во 10:00
 • Janar
  16

  Lënda: К-43/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.01.2024, во 12:00
 • Janar
  18

  Lënda: К-55/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.01.2024, во 10:00
 • Janar
  18

  Lënda: К-51/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.01.2024, во 12:00
 • Janar
  18

  Lënda: К-47/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.01.2024, во 13:00
 • Janar
  23

  Lënda: К-50/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2024, во 10:00
 • Janar
  23

  Lënda: К-49/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2024, во 12:00
 • Janar
  23

  Lënda: К-20/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2024, во 13:00
 • Janar
  23

  Lënda: К-19/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2024, во 14:00
 • Janar
  25

  Lënda: РО-20/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.01.2024, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: РО-26/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.01.2024, во 10:30
 • Janar
  25

  Lënda: РО-25/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.01.2024, во 11:00
 • Janar
  25

  Lënda: РО-22/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.01.2024, во 11:30
 • Janar
  25

  Lënda: РО-23/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.01.2024, во 12:00
 • Janar
  25

  Lënda: РО-24/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.01.2024, во 12:30
 • Janar
  29

  Lënda: П4-3/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  29.01.2024, во 09:00
 • Janar
  30

  Lënda: К-13/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.01.2024, во 10:00
 • Janar
  30

  Lënda: К-35/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.01.2024, во 12:00
 • Janar
  30

  Lënda: К-61/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.01.2024, во 13:30
 • Janar
  31

  Lënda: П4-5/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  31.01.2024, во 09:00
 • Janar
  31

  Lënda: ВПП1-22/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  31.01.2024, во 11:00
 • Janar
  31

  Lënda: ВПП1-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  31.01.2024, во 12:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: МАЛВП-19/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: МАЛВП-16/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: П1-19/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  5

  Lënda: П1-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: П2-27/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: П2-17/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: П2-29/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  6

  Lënda: МАЛВП-6/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: РО-30/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: РО-15/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: П2-17/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: П2-29/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  08.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  9

  Lënda: П1-17/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.02.2024, во 08:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: П1-10/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: П1-15/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  13

  Lënda: РО-38/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  13

  Lënda: РО-48/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  13

  Lënda: РО-35/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: РО-16/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  15

  Lënda: РО-17/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.02.2024, во 12:20
 • Shkurt
  15

  Lënda: РО-18/21

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.02.2024, во 12:40
 • Shkurt
  16

  Lënda: П1-3/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  20

  Lënda: РО-57/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: РО-59/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  20

  Lënda: РО-58/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: РО-46/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: РО-46/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-40/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-41/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-42/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-45/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-44/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-21/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  22

  Lënda: РО-34/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: РО-55/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: РО-54/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: РО-56/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  27

  Lënda: РО-61/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  29

  Lënda: РО-60/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Mars
  5

  Lënda: РО-27/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 10:00
 • Mars
  5

  Lënda: РО-58/22

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 10:30
 • Mars
  5

  Lënda: РО-33/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 11:00
 • Mars
  5

  Lënda: РО-62/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.03.2024, во 12:00
 • Mars
  7

  Lënda: П2-31/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.03.2024, во 10:00
 • Mars
  7

  Lënda: МАЛВП-21/2023

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.03.2024, во 12:00
 • Mars
  28

  Lënda: К-59/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.03.2024, во 10:00
 • Mars
  28

  Lënda: К-60/23

  Gjykatësi Билјана Иванова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.03.2024, во 11:30