Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Qershor
  5

  Lënda: К-119/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  5

  Lënda: П1-11/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.06.2023, во 11:00
 • Qershor
  5

  Lënda: РО-14/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.06.2023, во 13:00
 • Qershor
  5

  Lënda: РО-40/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  05.06.2023, во 14:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-23/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:15
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-40/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:20
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-368/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:25
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-О-22/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-345/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 1
  07.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-379/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:35
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-224/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:40
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-16/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:40
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-220/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:45
 • Qershor
  7

  Lënda: ВПП2-5/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.06.2023, во 08:50
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-17/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:50
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-248/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 08:55
 • Qershor
  7

  Lënda: РО-10/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-24/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-213/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 09:05
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-49/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 09:10
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-29/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 09:20
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-О-29/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-О-48/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 09:35
 • Qershor
  7

  Lënda: К-35/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: К-35/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2023, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: РО-16/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.06.2023, во 12:30
 • Qershor
  7

  Lënda: РО-16/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.06.2023, во 12:30
 • Qershor
  7

  Lënda: П1-3/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  07.06.2023, во 13:00
 • Qershor
  9

  Lënda: ВПП1-8/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  9

  Lënda: ВПП1-8/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  09.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  9

  Lënda: К-30/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  9

  Lënda: К-23/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.06.2023, во 10:00
 • Qershor
  9

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.06.2023, во 13:30
 • Qershor
  9

  Lënda: К-109/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.06.2023, во 14:00
 • Qershor
  12

  Lënda: ВПП1-21/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  12

  Lënda: ВПП1-21/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  12.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  12

  Lënda: К-18/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  12

  Lënda: К-19/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.06.2023, во 10:00
 • Qershor
  12

  Lënda: К-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.06.2023, во 12:30
 • Qershor
  14

  Lënda: П2-4/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  14

  Lënda: К-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  14

  Lënda: К-61/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  14.06.2023, во 10:30
 • Qershor
  14

  Lënda: РО-17/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.06.2023, во 12:30
 • Qershor
  14

  Lënda: П5-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  14.06.2023, во 13:00
 • Qershor
  16

  Lënda: РО-15/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  16

  Lënda: П1-5/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  16.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  16

  Lënda: К-49/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.06.2023, во 11:30
 • Qershor
  16

  Lënda: К-71/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.06.2023, во 13:00
 • Qershor
  19

  Lënda: П2-7/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.06.2023, во 08:30
 • Qershor
  19

  Lënda: П2-8/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  19

  Lënda: П3-1/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.06.2023, во 12:00
 • Qershor
  19

  Lënda: П2-6/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  19.06.2023, во 12:30
 • Qershor
  19

  Lënda: ПРК-Ј-30/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.06.2023, во 14:00
 • Qershor
  21

  Lënda: К-28/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  21

  Lënda: К-40/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.06.2023, во 11:00
 • Qershor
  21

  Lënda: К-21/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  21.06.2023, во 13:00
 • Qershor
  23

  Lënda: П1-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  23

  Lënda: РО-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.06.2023, во 12:00
 • Qershor
  23

  Lënda: МВПОВ-1/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.06.2023, во 13:00
 • Qershor
  23

  Lënda: МАЛВП-5/2023

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  23.06.2023, во 13:30
 • Qershor
  26

  Lënda: П2-13/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.06.2023, во 09:00
 • Qershor
  26

  Lënda: РО-1/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.06.2023, во 09:30
 • Qershor
  26

  Lënda: РО-2/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.06.2023, во 09:50
 • Qershor
  26

  Lënda: РО-3/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.06.2023, во 10:10
 • Qershor
  26

  Lënda: РО-4/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.06.2023, во 10:30
 • Qershor
  26

  Lënda: РО-5/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.06.2023, во 10:50
 • Qershor
  26

  Lënda: РО-6/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.06.2023, во 11:10
 • Qershor
  26

  Lënda: РП-7/23

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 3
  26.06.2023, во 11:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ВПП1-16/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба л.м
  26.06.2023, во 12:30
 • Korrik
  7

  Lënda: К-67/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.07.2023, во 10:00
 • Korrik
  11

  Lënda: К-103/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.07.2023, во 10:00